Foute aanname twee: Indien huidig bijkomend ruimtebeslag van 6 ha/dag wordt volgehouden, geraakt Vlaanderen volgebouwd tegen 2050 met een totaal ruimtebeslag van 41,5 %.

Dat is juridisch onmogelijk en houdt geen rekening met de huidige trends.

Vandaag heeft Vlaanderen een ruimtebeslag van om en bij de 33 %. Dat is een ruim begrip dat niet alleen gebouwen, wegen enz. omvat, maar ook tuinen, parken, recreatie tot zelfs paardenweiden. De Vlaamse overheid hanteert ook verharding in haar rapporten en dat is minder verwarrend: 14 % van Vlaanderen is verhard.

Het doemscenario van een volgebouwd Vlaanderen is gebaseerd op een scenario uit een proefschrift van Lien Poelmans van 2010. Zij werkte een reeks fictieve scenario's uit om het effect van mogelijke bebouwing op waterhuishouding te meten. "Het klopt dat mijn cijfers zuiver wetenschappelijk zijn, dus niet bedoeld om er beleid op te baseren. En ze zijn inderdaad ook achterhaald, want het ruimtelijk beslag neemt minder snel toe", heeft Lien Poelmans zelf aangegeven in Trends in 2017. "Ik heb begrepen dat ze ook niet meer worden gebruikt door Ruimte Vlaanderen", voegde zij er nog aan toe. In maart 2017 werd die prognose van Lien Poelmans inderdaad in het Vlaams Parlement naar de prullenmand verwezen als geen voer voor beleid. Het aantal bouwpercelen is immers sinds jaar en dag strikt begrensd en kan nu eenmaal niet overschreden worden. Sinds de jaren 80 zien we dat het bijkomend ruimtebeslag sterk in dalende lijn gaat. Die trend is onomkeerbaar. Uit VCB-analyse blijkt dat dat 0ha/dag bijkomend ruimtebeslag zonder betonstop tegen 2050 een feit zal zijn. Die timing is conform de aanbeveling van Europa.