Foute aanname drie: Bijkomend ruimtebeslag is onlangs opgelopen van 6 naar 7,3 ha/dag

Appelen worden met peren vergeleken.

Geen debat zo onderhevig aan uiteenlopend cijfermateriaal en verschillende bronnen als dat rond ruimtegebruik in Vlaanderen. Eind vorig jaar kopte De Standaard dat bijkomend ruimtebeslag was opgelopen tot meer dan 7 ha/dag en dat Vlamingen snel hun bouwgrond voor de betonstop willen verzilveren. Dat is evenwel zeer kort door de bocht en het gevolg van onzorgvuldig gebruik van bronnen die door elkaar worden gebruikt.

Hoewel doorgaans de kadastergegevens als bron worden genomen, hebben onderzoekers onlangs geput uit recente cijfers van de FOD Economie met de 7,33 ha / dag als resultaat. Die analyse omhelst evenwel ook terreinen voor vervoer en communicatie; en allerhande andere terreinen voor overheidsadministratie, scholen, ziekenhuizen, elektriciteitsproductie en -transport, afvalverwerking, drinkwateropvang, recreatie enz. De recente stijging in bodemgebruik lijkt in grote mate vervat in die rubrieken en zij zijn samen goed voor 3,44 ha / dag extra bodemgebruik.

Volgens het kadaster - dat bovenstaande rubrieken veelal niet omvat - is er inderdaad een stijging in bodembezetting maar veel gematigder tot 5,6 ha/dag. In dat cijfer zitten bovendien serres en bijgebouwen die dan weer een stijging van 1,23 ha / dag op hun conto hebben. Dit zijn de laatste beschikbare gegevens. Voor woningen of flats gaat het om nieuwbouw met een KI op 1 januari 2017. Zij nemen bijkomend 3,6 ha/dag in.