Foute aanname zes: Meer bouwvergunningen door aangekondigde betonstop

2018 kende meer bouwvergunningen vanwege strengere energienormen.

De Standaard kopt op 30 maart 2019 dat de angst voor de betonstop een spectaculair aantal Vlamingen ervan heeft overtuigd om vandaag snel hun bouwgrond te bebouwen. De stijging van het aantal vergunde woningen blijkt evenwel niets te maken te hebben met de betonstop, maar alles met de strengere energienormen. Sinds 2010 verlaagt de Vlaamse regering om de twee jaar het maximale toegestane E-peil voor een nieuwbouwwoning. Telkens de energienormen voor nieuwbouw verstrengen, is er een tijdelijke piek in het aantal goedgekeurde vergunningen. Mensen met bouwplannen doen dit nog graag tegen de minder strenge energienormen en haasten zich om hun bouwaanvraag in te dienen voor 1 januari. In het voorjaar volgt daarom een uitzonderlijk hoog aantal vergunningen voor woningen.

In het voorjaar van 2018 konden we zowel voor huizen als voor flats een sterke toename noteren die net zoals in 2016 en 2014 volgde op een verstrenging van het E-peil.

De angst voor de betonstop verklaart bovendien niet de sterke toename van appartementen in 2018. De betonstop bevoordeelt net de appartementsbouw. En die nieuwe flats maken het leeuwendeel uit van de vergunningen: meer dan 60 % en die trend versterkt jaar na jaar.