Foute aanname acht: De betonstop is cruciaal voor de klimaatuitdaging

De betonstop biedt volgende decennia geen antwoord op klimaatuitdaging en kan zelfs verkeerd uitpakken voor energetische renovaties.

Een complete herschikking van de ruimtelijke ordening is niet voor morgen. Ook niet voor overmorgen. Het ruimtebeslag in Vlaanderen is het resultaat van een decennialange ontwikkeling en rechtszekerheid voor eigenaars is gemeengoed in onze regio. Bestaande bebouwing is niet weg te denken in een vingerknip en daarom zal het BRV zal in de volgende decennia niet leiden tot de grote ommezwaai in ruimtelijke ordening. Klimaatexperts hebben evenwel beklemtoond dat de volgende tien jaar cruciaal zijn om de gevolgen van de klimaatopwarming te milderen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) kan niet tegemoet komen aan die timing. Meer nog, studies die het BRV stofferen stellen dat 60 % van de woningen slecht gelegen zijn. En daardoor creƫren zijn onzekerheid bij de eigenaars die net dringend dienen aangezet te worden tot energetische renovaties om de klimaatuitdaging te helpen aangaan. Onze regio kent immers een verouderd woningpatrimonium. Daarnaast zijn het trouwens vooral de woningen in buitengebied die instaan voor de productie van hernieuwbare energie via PV-panelen, zonneboilers en geothermische warmtepompen. Verwarring zaaien en verbouwplannen en energetische investeringen ontmoedigen lijken geen goede recepten in een steeds complexere context waar kandidaat-verbouwers nood hebben aan gedegen en eenduidig advies en de garantie dat hun investeringen ook de in de toekomst minstens hun waarde behouden.

VITO-kaart ter ondersteuning van beleidsplan ruimte Vlaanderen

noot : aansluiting op collectieve vervoerspunten en voorzieningen zoals onderwijs, zorg, tewerkstelling enz. zijn de criteria die de knooppuntwaarde van een gemeente of stad bepalen.