Alle zeilen bijzetten voor voldoende laadpalen

30-03-2021

Sinds 11 maart worden oplaadpunten en/of laadinfra voorzien in omgevingsvergunning 

Duurzame infrastructuurwerken voor een groene mobiliteit, is een van de speerpunten in het relancebeleid van de Vlaamse regering. Een steeds groter netwerk van laadpalen voor elektrisch vervoer, maakt er een belangrijk deel van uit. Ten aanzien van gidsland Nederland hebben we immers nog een heuse inhaalbeweging te maken. Onze noorderburen beschikken grosso modo over het tienvoud aan laadpalen als hetgeen in ons land voorhanden is. Intussen gaat de opgang van elektrisch vervoer in onze regio verder. Zo is de vraag nooit zo groot geweest en hebben steeds meer bedrijfswagens een elektromotor. Een goed uitgerust netwerk aan laadpalen kan die trend enkel versterken. Bovendien dien je sinds 11 maart bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie oplaadpunten of laadinfra voor elektrisch vervoer te voorzien. 

2020

Mogelijk betekent 2020 een keerpunt voor elektrisch vervoer. Uit een aantal parameters blijkt de opgang van het elektrische fiets en wagen in het voorbije jaar zich stevig verder te hebben gezet. Uit de mobiliteitsbarometer van het verkeersinstituut Vias blijkt dat de vraag naar de elektrische fiets en elektrische wagen zich op recordhoogte bevindt. Voorts zien we dat vooral bedrijfswagens met een elektromotor het voorbije jaar aanzienlijk zijn toegenomen. 5,3 % van de nieuwe bedrijfswagens zijn zuiver elektrisch, terwijl 15,3 % hybride is. Meer dan 1 op de 5 nieuwe bedrijfswagens beschikt dus over een elektromotor. Bovendien wordt verwacht dat de elektrificatie van het wagenpark op 1 januari 2026 in ons land een enorme boost krijgt. De federale regering heeft immers aangegeven dat vanaf dan alleen voor emissieloze (lees: elektrische) auto's het fiscale gunstregime geldt.  

Relance 

De Vlaamse regering heeft op haar beurt eind vorig jaar een ambitieus laadpalenplan gelanceerd. In het plan worden ruimte en middelen voorzien voor creatieve projecten, zoals integratie in mobipunten, slimme laadsystemen, ... Daarenboven heeft de Vlaamse regering onlangs de relancemiddelen in groene mobiliteit voor 2021 en 2022 verduidelijkt. Daaruit blijkt dat de komende twee jaar 30 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de uitbouw van een netwerk aan laadpalen.  

Dat is dringend nodig want Vlaanderen is een grote achterstand aan het oplopen, zeker ten aanzien van Nederland waar er met 60.000 publieke laadpunten een pak innovatieve projecten lopen naar deelmobiliteit, flexibiliteit en integratie met het energiesysteem enz. De doordachte uitbouw van laadinfrastructuur vormt de hefboom bij uitstek voor een groenere mobiliteit in Vlaanderen

zegt Marc Dillen van VCB. 

Die investeringen zullen de uitrol van de lokale vervoersregio's versterken. De vervoersregio's focussen immers op een gecombineerd traject van verschillende vervoersmiddelen en vooral goede overstapmogelijkheden: essentieel als valabel alternatief voor de traditionele wagen. Pendelaars zullen vlot kunnen schakelen tussen o.a. elektrisch (deel)vervoer - zoals de steeds populairdere speedelec en wagens met een elektromotor - en openbaar vervoer zoals trein, tram, bus of metro.

Nieuwe vereiste voor omgevingsvergunning sinds 11 maart jl. 

Sinds 11 maart dient wie een omgevingsvergunning aanvraagt voor een nieuwbouw of ingrijpende renovatie, te voldoen aan nieuwe verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Voor nieuwe woongebouwen met een parkeerterrein met 2 of meer parkeerplaatsen is laadinfrastructuur verplicht voor elke parkeerplaats. Die verplichting geldt ook bij de ingrijpende renovatie van een woongebouw met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen. Voor niet-woongebouwen met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen zijn zowel bij nieuwbouw als bij een ingrijpende renovatie minstens 2 oplaadpunten en een laadinfrastructuur voor 1 op 4 parkeerplaatsen vereist. Voor bestaande niet-woongebouwen met een parkeerterrein met meer dan 20 parkeerplaatsen zijn, vanaf 2025, minstens 2 oplaadpunten verplicht. Meer weten?