Anders gaan leven - Column Rik Torfs

12-10-2018

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck wil de bouwgronden van de economische markt halen. U blijft geen eigenaar van de grond waarop uw huis staat. Want de grond wil hij "collectief laten managen". De overheid zal deskundigen aanstellen die op basis van geleerde rapporten een oordeel vellen. Als uw opstalrecht is afgelopen, zijn zij het die bepalen wat er met uw huis gebeurt. Misschien wordt het afgebroken. Misschien ook niet. Specialisten beslissen. Niet u. Want u weet zelf niet wat goed voor u is. Later, vanuit uw woontoren-met-collectief-zwembad-en-gemeenschappelijke-pianokamer in een stadswijk vol daverende trams en rinkelende fietsbellen, zult u pas beseffen hoe gelukkig u bent. Zoals de Vlaamse bouwmeester nu spreekt tot ons, spraken ouders vroeger tot hun kinderen: "Jullie begrijpen het op dit moment nog niet, lieve onwetenden. Maar later zullen jullie ons dankbaar zijn."

Dat de bouwmeester naar hartenlust collectivistische plannen kan ontwikkelen waar ieder vrijheidslievend mens van huivert, is enkel mogelijk door het spook van de klimaatverandering. Die is er inderdaad. Ze hangt af van een hele reeks complexe factoren, natuurlijke en menselijke. Ondertussen wordt ze voortdurend gebruikt om ideologisch gekleurde, beperkende maatregelen ingang te doen vinden. Met als argument: "Het kan niet anders." Laat u niets wijsmaken.

Waarom zou grond 'collectief' moeten zijn als een degelijke ruimtelijke ordening tot gelijkaardige resultaten kan leiden? En waarom moeten mensen worden opgehokt in steden waaruit winkels en bedrijven verdwijnen als het, zeker in de dienstensector, steeds makkelijker wordt om thuis te werken? Met een blik op een boom, zachte muziek, een bakker twee straten verder. Misschien moet, wie kan, inderdaad anders gaan leven. Zonder files. Zonder treinen die niet komen en trams waarin de wet van de sterkste geldt.

Wie weet zelfs in een dorp?

© RIK TORFS ■

Verschenen in het Het Laatste Nieuws op 11 oktober jl.