Appartementsbouw veralgemeent zich : Oost-Vlaanderen

01-03-2018

Toename aantal flats ligt er boven het Vlaamse gemiddelde

Het aandeel van de appartementen in het totaal aantal vergunde nieuwe woongelegenheden blijft almaar meer toenemen. In 2016 was voor heel Vlaanderen 64% van de nieuwe vergunde woongelegenheden een flat en nog slechts 36% een huis. Een meer gedetailleerde analyse van de Vlaamse Confederatie Bouw van het Vlaamse woningenbestand toont aan dat de toename van het aantal appartementen de laatste jaren niet te stoppen is. Niet het minst in kleinere gemeenten. In Oost-Vlaanderen is dit niet anders. De verschuiving richting appartementen is er sterk merkbaar.

Toename aandeel flats: 2005-2017

Bevindingen voor Oost-Vlaanderen

  • Kleinere gemeenten kennen de grootste procentuele toename van flats: beperkt aantal flats in 2005 maar grotere groei in de periode 2005-2017 dan huizen.
  • Grotere procentuele toename van het aantal flats in Oost-Vlaanderen dan het Vlaams gemiddelde, met name +51% versus +40%.
  • Even grote toename van het aantal huizen in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde (+6%). In 2005 bedroeg het aandeel flats - ten aanzien van de totale residentiĆ«le bebouwing - 16%. In 2017 is dit gestegen tot 21%.
  • Toename van het aandeel flats is vooral geconcentreerd in de streek Aalst-Geraardsbergen-Zottegem, een aantal gemeenten van het Waasland, maar ook in Aalter, Zulte en Oudenaarde.

Evolutie aantal flats en huizen 2005 - 2017

>> Meer weten over de trend van appartementsbouw in heel Vlaanderen ?