Belgian Biodiversity Alliance: bouw zet in op groenblauwe netwerken

08-11-2022

Onlangs heeft Embuild Vlaanderen samen met andere private actoren en overheden de Belgian Biodiversity Alliance (BBA) gelanceerd. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de biodiversiteit in onze omgeving. Niet alleen door natuurtechnische ingrepen aan onze gebouwen, maar evengoed door onze omgeving klimaatbestendig te maken. De bijdrage van de bouwsector haakt in op belangrijke doelstellingen van BBA rond o.a. meer groenblauwe netwerken in en rond kernen en steden. Dat is cruciaal voor kwaliteitsvolle verdichting. Daarbij gaat het o.a. om de aanleg van openbaar groen en een performante waterhuishouding maar eveneens om klimaatrobuuste woonprojecten en duurzame infrastructuurwerken. 

De beschikbare ruimte voor de groeiende bevolking is schaars in Vlaanderen. Daarom is verdichting een must. Om een duurzame, klimaatbestendige en leefbare omgeving te creƫren, is de integratie van meer groen en van blauwe ingrepen essentieel. Dat maakt onze kernen en steden waterrobuust om in te spelen op droogte en wateroverlast enerzijds. En anderzijds is er nood aan meer groen op en rond gebouwen om hitte-eilandeffecten aan te pakken en de publieke ruimte op te waarderen.

Elk bouwteam rekent op landschapsaannemers om die uitdaging waar te maken. Want elk groter verdichtingsproject is ook een omgevingsproject. Bijgevolg gaat het niet alleen om de aanleg van groene daken en gevels, maar ook om het versterken van de biodiversiteit in een stedelijke omgeving d.m.v. groenblauwe netwerken tussen de bebouwing. De expertise en ervaring van landschapsaannemers zorgen voor duurzame kwaliteit en borgen dankzij onderhoud de kwaliteit op lange termijn.

Bovendien werkt Embuild Vlaanderen aan een de uitwerking van een objectief beoordelingskader voor biodiversiteit bij bouwprojecten. Zo wil Embuild Vlaanderen van bij het projectontwerp groene en blauwe maatregelen verzekeren die daadwerkelijk zullen bijdragen tot het verbeteren van de biodiversiteit en die geborgd worden in de tijd. Dit moet zorgen voor een kwalitatieve vergroening dankzij het bouwproject, wat dient te leiden tot een efficiĆ«ntere procedure voor de omgevingsvergunning. Het gaat om een initiatief met de steun van de Vlaamse overheid om eveneens het draagvlak voor nieuwe bouwprojecten te verhogen en de vergunningsprocedure te optimaliseren. Daarmee is Embuild Vlaanderen niet aan zijn proefstuk toe. In 2021 werd samen met VLARIO en het departement Omgeving het groenblauwpeil gelanceerd. Zo kan iedereen voor zijn perceel nagaan wat de sterktes en knelpunten zijn rond waterhuishouding en biodiversiteit. Ook krijg je de nodige tips om je perceel verder te verbeteren. 

Met onze medewerking aan de Belgian Biodiversity Alliance willen we de bouwbedrijven nog meer sensibiliseren en inspireren met goede praktijkvoorbeelden. Ook helpt dit onze knowhow verder op te bouwen om natuurtechnische toepassingen in de sector te versterken, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. 

Meer weten over de Belgian Biodiversity Alliance? Klik hier