Beluister het interview met VCB over bouwshift en ruimtelijke trends

26-10-2019

"Bouwshift al tien jaar aan de gang met verdichting en stadsprojecten. Doordachte aanpak van ruimtelijke plannen is evenwel cruciaal om betaalbaarheid niet verder onder druk te zetten", besluit Marc Dillen van VCB. Beluister zijn tussenkomst in De Ochtend https://bit.ly/2Nc2eeg

Dit interview kadert recente artikels over de ruimtelijke evolutie in Vlaanderen van de jaren 70 in de vorige eeuw tot vandaag. Zo wordt in de weekendkrant van De Standaard van 26/10/2019 heel wat aandacht besteed aan een betonrush die momenteel aan de gang zou zijn. Het volgende staat er te lezen: "Maar door niet duidelijk te stellen waar wel en waar niet meer gebouwd zou mogen worden, veroorzaakte de betonstop paniek. Er kwam een rush op bouwgronden, waardoor we niet langer 6,4 maar 7,3 hectare open ruimte per dag innemen. Terwijl we volgend jaar aan 4,5 hectare hadden moeten zitten."

VCB heeft de laatste maanden meermaals beklemtoond dat die stijging te wijten is aan nieuwe aanpak in de statistische verwerking van bijkomend ruimtebeslag in vervoer en telecom

De evolutie van het ruimtegebruik wordt geschat op basis van kadastergegevens. De stijging naar 7,3ha wordt voornamelijk veroorzaakt door een sterke stijging in de categorie "Terreinen voor vervoer en telecommunicatie": meer bepaald +505ha. Deze categorie wordt voor 90% bepaald door de niet-gekadastreerde oppervlakte. De niet-gekadastreerde oppervlakte is een benadering of een schatting voor de oppervlakte die wordt ingenomen door terreinen ivm. vervoer en telecom, omdat bij het Kadaster geen andere gedetailleerde info beschikbaar is voor deze rubriek.

Op jaarbasis zijn er grote verschillen in deze categorie die niet veroorzaakt worden door werkelijk ruimtegebruik, maar door statistische verschillen. De rush op de bouwgronden waar De Standaard op wijst is dus in grote mate een statistische anomalie in vervoer en telecom.

>>> dat kan u uitgebreider lezen in ons blogbericht 'Impact van ruimtebeslag in Vlaanderen overschat' van mei 2019

Kaart van Vlaanderen met verharding biedt eenduidig beeld zonder grote foutenmarge

Voorts pakt De Standaard uit met nieuw kaartenmateriaal voor Vlaanderen. Daarbij geeft de redactie zelf aan dat er een aanzienlijk foutenmarge in vervat zit. Tuinen en heel wat parken bijv. worden ingekleurd als ruimtegebruik. De Vlaamse Confederatie Bouw betreurt deze zoveelste oefening met een grote foutenmarge, terwijl de Vlaamse overheid kant en klaar een eenduidige kaart met bebouwing aanbiedt. Meer bepaald de kaart met verharding zonder visuele overshooting. U vindt die hieronder terug.

bron : rura 2018, pagina 29.