Beperkte voorraad en stedelijke druk doen bouwgrondprijzen aanzienlijk stijgen

28-03-2022

Bouwgrond is fiks duurder geworden in Vlaanderen. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Hoewel de prijzen merkelijk hoger liggen in Vlaanderen dan in Wallonië en er provinciale trends zijn, is er ook sprake van heel lokale verschillen. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn er duidelijke indicaties dat de druk van een reeks centrumsteden in combinatie met een lokale beperkte voorraad aan bouwgronden bepalend is voor sterke lokale prijsstijgingen van percelen van 40 en 60 tot zelfs 75%. 

Heel wat huishoudens willen een grondgebonden woning maar de schaarse percelen worden steeds duurder. Vooral in de rand van centra en kernen.
Heel wat huishoudens willen een grondgebonden woning maar de schaarse percelen worden steeds duurder. Vooral in de rand van centra en kernen.

In 2021 steeg de gemiddelde prijs voor een vierkante meter bouwgrond in Vlaanderen naar 309 euro. Het ging gemiddeld om een toename van bijna 18% in vergelijking met 2017. Maar er zijn grote lokale verschillen. Onder meer in het Gentse (+38,8% tot 433 euro/m²), in het Aalsterse (+30,6% tot 305 euro), de regio rond Kortrijk (+74,4% tot 429 euro), Roeselare (+30,9% tot 305 euro), Eeklo (+65,6% tot 399 euro), Halle Vilvoorde (33,2% tot 377 euro) en Leuven (39,2% tot 316 euro) werden er sinds 2017 veel grotere stijgingen opgetekend.

Niet overal stegen de prijzen evenwel even hard. In het arrondissement Antwerpen ging het sinds 2017 om +14,4% tot 382 euro/m². Oostende springt er uit vanwege de dalende grondprijzen, die evenwel nog steeds duurder zijn dan in heel wat andere centrumsteden (-29,4% tot 403 euro). Daarnaast zien we dat de grondprijzen in Limburg een stuk onder het Vlaamse gemiddelde blijven (+4,8% tot 173 euro/m²). In de Vlaamse Ardennen zoals in de streek rond Oudenaarde stijgen de prijzen maar is bouwgrond nog steeds een stuk goedkoper in vergelijking met de omliggende centrumsteden (+20% tot 191 euro). 

De voorkeur van heel wat huishoudens voor grondgebonden woningen in het groen bepalen mee deze prijsstijgingen. Die trend werd enkel versterkt tijdens de afgelopen coronaperiode. Bovendien is er vraag naar energie-efficiënte nieuwbouw. Maar evengoed willen heel wat huishoudens en gezinnen in onze stedelijke centra en kernen wonen. We zien evenwel dat het woningaanbod er niet kan volgen en vaak niet aangepast is aan de woonwensen van jonge gezinnen met kinderen. Die huishoudens houden vast aan ruimere woningen met tuin of terras. Vervolgens gaan zij op zoek in de rand van centrumsteden naar hun gezinswoning of kopen zij in de buurt een lapje grond. Ook de woningprijzen in de rand stijgen daardoor snel, zegt Marc Dillen van VCB.   

Alleen kwaliteitsvolle en snellere verdichting maakt de bouwshift mogelijk
Alleen kwaliteitsvolle en snellere verdichting maakt de bouwshift mogelijk

De Vlaamse Confederatie Bouw wijst op het belang van parallellisme in de bouwshift. Daarbij is het cruciaal dat kwaliteitsvolle verdichting en voldoende inbreidingsprojecten het beperken van voorziene ruimte voor wonen elders voorafgaan. Want alleen een voldoende en divers aanbod in en rond onze kernen kunnen verdere sterke prijsstijgingen tegengaan en kunnen de kwaliteit voor huishoudens vrijwaren. Die kwaliteitsvolle woonnood aanpakken is bepalend voor de bouwshift. Vooral lokale besturen hebben de sleutel in handen. Zij kunnen verdichting aanmoedigen en het activeren van goed gelegen gronden stimuleren.

Lees ook het artikel via HLN "Bouwgronden werden in sommige regio's bijna 40 procent duurder": kijk hier hoeveel grond kost in jouw buurt