Bijna 130.000 ha aan tuinen zijn cruciaal voor meer biodiversiteit in Vlaanderen

14-10-2021

Tips en aanbevelingen van overheden, academici, natuurverenigingen en de bouw 

Uit de huidige rush op vastgoed blijkt dat huizen met tuin ontzettend populair zijn. Overheden, academici en natuurverenigingen spelen hierop in om de biodiversiteit van de tuinen in Vlaanderen naar een hoger niveau te krijgen. Daarbij delen zij heel wat concrete tips en doen zij aanbevelingen. Tuinen van huishoudens nemen immers een grote hap uit de Vlaamse ruimte. Het gaat om bijna 10% van onze regio. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw heeft samen met Vlario en departement omgeving een tool ontwikkeld om je perceel klimaatbestendig te maken met veel aandacht voor meer biodiversiteit: het groen-blauwpeil.

met onze tuinen kan bijna 10% of 130.000 ha ingezet worden voor meer biodiversiteit
met onze tuinen kan bijna 10% of 130.000 ha ingezet worden voor meer biodiversiteit

De week van het bos loopt van 10 tot 17 oktober. Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, heeft daarbij een bilan opgemaakt. Zij maakte onlangs bekend dat natuurverenigingen, lokale overheden en private partners gezamenlijk 1000 ha aan gronden hebben gevonden voor extra bos. Daarmee is een vierde van de doelstelling voor deze legislatuur behaald. Ook de tuinen van de huishoudens kunnen een belangrijke rol spelen voor meer biodiversiteit in onze regio. Die maken immers bijna 10% van de Vlaamse oppervlakte uit of bijna 130.000 ha. 

recente bebossing
recente bebossing

Tips en advies

Daarom bieden Natuurpunt, het wetenschappelijk partnership 'Mijn Tuinlab' en de Vlaamse overheid al geruime tijd concrete tips, gedetailleerde aanbevelingen en professioneel advies aan om de biodiversiteit in onze tuinen naar een hoger niveau te krijgen. Voorts heeft de Vlaamse overheid een verkennende studie gemaakt: 'Verspreide bebouwing verduurzamen, hoe doe je dat?' Daarin vind je een resem recepten om tuinen te versterken en te doen aansluiten bij bestaande groene en blauwe accenten in het omliggende landschap. Daarbij gaat het onder meer om het vervangen van schuttingen door levende hagen, tips voor exensief beheer zoals bepaalde delen minder en aangepast maaien, inheemse en klimaatbestendige vegetatie, ontharding, lokaal vasthouden van water enz.

Groen-blauwpeil

Daarnaast hebben Vlario, departement omgeving en de Vlaamse Confederatie Bouw eind september het groen-blauwpeil gelanceerd. Door het groen-blauwpeil te bepalen kom je te weten hoe klimaatbestendig je woning en tuin is en hoe dit groener en blauwer kan. Nadat je de info over je perceel hebt ingegeven (o.a. de oppervlakte van je dak, het soort dak, aanwezigheid en inhoud van regenwaterput, welk groen je hebt in je tuin, ...), krijg je een score die varieert van A tot F, en ontvang je een aantal suggesties om dit peil te verbeteren.

Omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering wordt bij het bouwen en renoveren van woningen, maar ook bij de aanleg van tuinen, steeds belangrijker. Met het groen-blauwpeil hebben we een sensibiliserend, interactief instrument ontwikkeld dat rekening houdt met de eigenheid van je woning en perceel, en waarmee je als burger, architect of aannemer onmiddellijk aan de slag kan

zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.