#BRV Ctrl alt delete

21-04-2017

De prognose van 41,5 % ruimtebeslag tegen 2050 in het #BRV is definitief naar de prullenbak verwezen. "Het klopt dat mijn cijfers zuiver wetenschappelijk zijn, dus niet bedoeld om er beleid op te baseren. En ze zijn inderdaad ook achterhaald, want het ruimtelijk beslag neemt minder snel toe. Ik heb begrepen dat ze ook niet meer worden gebruikt door Ruimte Vlaanderen", zegt onderzoekster Lien Poelmans in Trends die de prognose lanceerde in haar proefschrift van 2010.

Aangezien beleidsopties die het leven, wonen en werken van de Vlamingen zullen (her)ordenen, zelden gebaseerd worden op sightseeing of fietstochtjes doorheen Vlaanderen, lijkt nu de tijd aangebroken voor gedegen analyse, voorbereiding en een stevige cijfermatige basis om krijtlijnen te kunnen uitstippelen die visie en innovatie uitdragen tot en met 2050. Essentieel voor de Vlamingen die goed moeten weten waar ze aan toe zullen zijn, maar ook voor de bouwsector en haar partners die een nieuw keurslijf aangemeten krijgen waar uiteraard een efficiƫnte regelgeving en juridische zekerheid van het grootste belang zijn. De beleidsoptie om massaal te gaan verdichten is bijvoorbeeld niet verzoenbaar met de huidige administratieve belemmeringen & termijnen die zulke projecten vandaag vergen.

De Vlaamse Confederatie Bouw blijft dan ook vragende partij om haar inzichten te delen rond 'ruimte Vlaanderen' en de parameters die het #BRV bepalen. Zo lijkt de verharde oppervlakte momenteel ook te worden overschat. Het huidige ruimtebeslag wordt geraamd op 33 %. Dat cijfer omhelst ook parken, sportvelden, recreatiedomeinen, tuinen enz. Echte verharding van de oppervlakte door bebouwing voor industrie, wonen, openbare gebouwen en vervoer, lijkt eerder op 14 % uit te komen. Slechts de helft daarvan wordt ingenomen door woningen en flats.

Ook lijkt de focus vandaag te vaak te liggen op het jagen van de Vlaming richting de stad. In vorige blogposts hebben we al aangewezen dat #BRV er goed aan doet niet alleen aan de collectieve vervoersknooppunten vast te houden als 'slimme locaties'. De Vlaming heeft al langer de voordelen ontdekt van het wonen in het zogenaamde buitengebied. Waar mensen elders in de wereld voornamelijk vertoeven in stedelijke centra, is dit in ons landsdeel aanzienlijk minder het geval. En innovaties op het vlak van energie, mobiliteit, werken, voedselproductie enz. kunnen Vlamingen met een voorkeur voor die levensstijl blijven ondersteunen.

Tegen 2050 komen er een extra 550.000 gezinnen bij. Om hen te huisvesten, is het nodig alle zeilen bij te zetten. De renovatie of vervanging van bestaande wooneenheden tegen die streefdatum wordt stilaan een herculesopdracht. Verdichting in de kernen, ondersteund door een soepeler en efficiƫnter administratief arsenaal, zal in de kernen een belangrijke rol spelen, maar zonder nieuwe projecten in het voorziene woonuitbreidingsgebied kunnen de toekomstige woonnoden niet worden vervuld.

Het klopt dat mijn cijfers zuiver wetenschappelijk zijn, dus niet bedoeld om er beleid op te baseren. En ze zijn inderdaad ook achterhaald, want het ruimtelijk beslag neemt minder snel toe. Ik heb begrepen dat ze ook niet meer worden gebruikt door Ruimte Vlaanderen, aldus onderzoekster Lien Poelmans (VITO)