#Corona: enkel bouwteams hebben knowhow om te voldoen aan complexere vereisten

15-04-2020

Aannemers en gespecialiseerde installatiebedrijven zijn cruciaal van bij het ontwerp van een gebouw

Energiezuinigheid, hernieuwbare energie, akoestiek, brandveiligheid, luchtdichtheid, binnenklimaat, modulaire ruimtes, natuurtechnische ingrepen en groen, digitalisering, security enz. De vereisten en technische complexiteit van een bouwproject lopen steeds verder op. De huidige coronacrisis doet bovendien nadenken over bijkomende slimme systemen en verfijningen in gebouwen om de gezondheid van de gebruikers te vrijwaren. Daardoor dienen vooral bij grotere bouwprojecten aannemers, gespecialiseerde technische installatiebedrijven en ontwerpers van meet af aan rond de tekentafel de koppen bij elkaar te steken. Onlangs heeft ook de VRT beslist om haar plannen voor een nieuw gebouw te herlanceren via de design & build formule.

Zo is de technische uitwerking van de uiteenlopende vereisten verzekerd en is er van meet af aan duidelijkheid over de budgettaire implicaties. Daarom heeft ook de VRT onlangs gekozen voor het design & build formule - waarbij bouwbedrijven en architect van bij het ontwerp een consortium vormen - om het nieuwe gebouw te kunnen realiseren. Tot dusver ging het immers over een hobbelig parcours vol verrassingen. Net omdat de aannemers bij het vorige ontwerp pas in een late fase betrokken werden. Een partnership van aannemers en architect van in de ontwerpfase, reduceert immers de (financiële) risico's en verzekert de technische uitwerking.

Hoofdkantoor van AXA - ill. Interbuild
Hoofdkantoor van AXA - ill. Interbuild

Covid-19 vergt slimme systemen in gebouwen

De huidige coronacrisis doet wereldwijd nadenken over het vrijwaren van de gezondheid van de gebruikers van gebouwen. Hoewel de knowhow van de bouw ver reikt om bijv. een gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren in energie-efficiënte gebouwen, kunnen verfijningen nodig zijn en zullen bijkomende slimme systemen hun opwachting maken. Een bouwteam verzekert ook in dit geval de technische uitwerking, onderhoud en opvolging van systemen.

Om de overdracht van infecties te vermijden, is optimale ventilatie in een gebouw immers essentieel. In deze coronatijden is de stelregel dat de aanvoer van zoveel mogelijk verse lucht vereist is. Systemen die doorgaans wat lucht recupereren van binnen het gebouw dienen een aangepaste instelling te krijgen en ook in niet-residentiële gebouwen is het noodzakelijk de ventilatie 24 op 7 zijn werk te laten doen. En bijgevolg niet uit te schakelen op momenten buiten bijv. de kantooruren. Over het algemeen speelt trouwens een voldoende hoge relatieve vochtigheid een rol in de verminderde overdracht van infecties. Bevochtigingssystemen kunnen bijgevolg een rol spelen, maar onderzoek wijst uit dat dit bij het coronavirus minder van tel is.

Daarnaast zullen er ook slimme systemen aan de ingang van gebouwen hun opwachting maken. Denk aan systemen om de bezetting binnen het gebouw zorgvuldig te controleren en te reduceren. Voorts zien we vandaag al dat gebouwen die doorgaans een toeloop aan mensen kennen, overwegen om warmtecamera's te installeren. Uiteraard lijken installaties voor de ontsmetting van handen courant te worden.

Nieuw Provinciehuis Antwerpen - ill. Denys
Nieuw Provinciehuis Antwerpen - ill. Denys

Deze coronacrisis moedigt de integratie van apps, traceringssystemen in gebouwen en doorgedreven data-uitwisseling verder aan. Onder meer om gedragswijzigingen bij de gebruikers van gebouwen uit te lokken. De bouw zal zich meer dan ooit gaan manifesteren als de technologie-integrator om tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke noden. Dat beklemtoont ook de noodzaak van een nauw partnership met aannemers van bij de start van een bouwproject,

zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

Rhizo zorgschool - ill. Strabag
Rhizo zorgschool - ill. Strabag

Design & Build formule als standaard voor steeds complexere bouwprojecten

De design & build formule is helemaal niet nieuw. Vlaanderen heeft in de laatste 15 jaar een brede ervaring opgebouwd in projecten die tot stand komen dankzij zo'n formule. Het succes van deze aanpak, alsook andere vormen van publiek-private samenwerking (DB(F)(M)(O)) hebben de Vlaamse Confederatie Bouw en de vorige Vlaamse regering bovendien in een PPS-charter gegoten. Dit werd opgemaakt als model voor toekomstige PPS-projecten van (lokale) besturen en overheidsagentschappen. Maar dit charter vormt ook een gedegen basis voor een goede structurering van een DB-formule. Dit reikt verder dan de samenwerking binnen het bouwteam, maar reikt tot partnerships over de financiering, ontwikkelingsrisico, het onderhoud, de uitbating enz. Net via deze formule kunnen goede afspraken en een transparant kader tussen alle partners opgemaakt worden, waardoor risico's gereduceerd worden. Het toepassen van de principes van het PPS-charter leidt tot een win-win voor de opdrachtgever en de private partners met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde als gevolg.

>>> Lees hier meer over het PPS-charter