#Corona : krijgt transitie naar telewerken een blijvend staartje ?

25-03-2020

Massaal thuiswerken leidt tot drukte en storingen, kopte de Nederlands nieuwszender NOS. Weliswaar gaat het over de digitale netwerken die op volle toeren draaien. Niet over de wegen want die liggen er eerder verlaten bij. Het coronavirus vergt immers social distancing en bijgevolg het grootschalig invoeren van telewerken waar mogelijk. Professionals hebben vandaag meer dan ooit videoconferenties, skype-gesprekken, chatmogelijkheden, cloudopslag enz. Wat zal de blijvende impact zijn van deze periode die doorgedreven digitale werkmethodes voor heel veel bedrijven noodzakelijk maken? Mocht die plotse transitie enig blijvend effect hebben in post-coronatijden, dan lijkt dit een systeemverandering in te luiden met minder woon-werkverkeer als gevolg.

vaak lege straten in coronatijden
vaak lege straten in coronatijden

Heel wat bedrijven hebben blijk gegeven van veerkracht en hebben in een snel tempo de mogelijkheden gecreëerd voor hun medewerkers om ook van op afstand te blijven doorwerken. Met als resultaat dat de economische activiteit in ons land in significante mate blijft doorlopen. Intussen groeit het besef dat weinig noodzakelijke verplaatsingen ook in de toekomst kunnen vermeden worden.

Systeemverandering

Volgens de hoofdeconoom van denktank Itinera, Ivan Van de Cloot, heeft deze crisis een kwantumsprong teweeg gebracht in o.a. andere manieren van werken. Hetgeen anders nog jaren zou geduurd hebben. Online studeren in plaats van school, hogeschool of universiteit op te zoeken. Conference calls in plaats van klassieke vergaderingen. Telewerken en bijgevolg veel minder pendelen. Die algemene en versnelde ontdekking van de digitale mogelijkheden die al langer bestaan, kunnen een structurele verandering in gedrag veroorzaken. Minder woon-werkverkeer heeft bovendien een gunstige impact op de klimaatdoelstellingen.

De sociale media staan intussen bol van de foto's van werknemers die uiterst creatief omgaan met de ruimte in hun woning om al dat thuiswerk te kunnen combineren met hun gezinsleven. Met modulaire woningbouw kunnen we evenwel de nodige mogelijkheden bieden om in je woonst zulke tijdelijke noden in te vullen. En bijgevolg een optimale werkomgeving te creëren.

In coronatijden zijn heel wat thuiswerkers inventief bij het zoeken naar werkruimte in hun woonst.

Lokale vervoersregio's en bedrijfsvestigingen aan treinstations

Naast de beoogde systeemverandering dankzij meer thuiswerk, gemeenschappelijke werkplekken en lokale hubs van bedrijven, zet de overheid in op lokale vervoersregio's om de mobiliteitsproblemen in Vlaanderen aan te gaan. Daarbij staan combivervoer en mobihubs voorop die een efficiënte overstap van (elektrische) fiets en auto naar openbaar vervoer en deelsystemen dienen te stroomlijnen. Het spreekt voor zich dat nog meer vestigingen van bedrijven aan treinstations dit beleid enkel ten goede zal komen.

De Vlaamse regering heeft in de komende jaren en in overleg met de lokale overheden de brede uitrol van de vervoersregio's voorzien. In de provincie Antwerpen is men in 2018 al gestart met de uitrol van dit concept. Het gaat omeenuitgestrekte vervoersregio met 33 gemeenten van Essen tot Boom, van Beveren tot Malle.Sinds de lancering vorig jaar werden er op een aantal plaatsen initiatieven genomen om vlot over te schakelen van een systeem van elektronische fietsen op openbaar vervoer zoals trein en bus.

De beleidsambitie van het departement Mobiliteit en Openbare Werken om het fietsnetwerk en -snelwegen aanzienlijk uit te breiden, sluit naadloos aan bij de uitrol van de vervoersregio's. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal elektrische speed pedelecs in Vlaanderen. De vraag naar alternatieven voor het klassieke woon-werkverkeer met de wagen, lijkt dan ook in opmars.