Coronacrisis doet vraag naar eigen tuin sterk toenemen

21-04-2020

Een eigen tuin, een plek onder de zon

Een eigen tuin wint aan belang in deze coronacrisis. Vooral bewoners van flats hunkeren naar private groene ruimte. Dat blijkt uit een recente online enquête van immoweb. Bijna de helft (44 %) van de flatbewoners die hebben meegewerkt aan de bevraging, beklemtoont met aandrang een private tuin te wensen. Intussen neemt de drukte in de parken in onze centra toe en dringen maatregelen zich op om ook de natuurgebieden rond de centra te ontlasten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderlijnt daarom dat ook in de toekomst een brede waaier aan woontypes cruciaal blijft. Want naast gedeelde woonvoorzieningen, blijven voldoende privacy en groen onontbeerlijk. De slaagkansen van de bouwshift zullen dan ook toenemen indien er voldoende ruimte blijft voor betaalbare, compacte woningen met een eigen tuin en terras. Nederland biedt daarbij inspiratie.

60 % van de gezinnen woont in Nederland in een halfopen bebouwing
60 % van de gezinnen woont in Nederland in een halfopen bebouwing

Flatbewoners hebben het lastig zonder eigen tuin

Begin april heeft immoweb 1850 landgenoten met uiteenlopende gezinssituaties bevraagd. Een derde van de respondenten woont in een flat. Hoewel globaal het belang van een eigen tuin in opmars is, blijkt die wens vooral te leven onder flatbewoners. Deze enquête bevestigt nogmaals de resultaten van de grote woonsurvey die de Vlaamse overheid vorig jaar heeft bekend gemaakt. Ook die rondvraag onder 3000 Vlamingen onderlijnt het belang van groen en privacy. Ook blijkt uit de woonsurvey dat heel wat Vlamingen een flat beschouwen als een opstapje naar een eigen huis met tuin. Individuele woonnoden evolueren immers naargelang je levensfase.

Halfopen bebouwing met tuin in Nederland

Want de laatste jaren heeft - onder impuls van gezinsverdunning - de verappartementisering zich doorgezet in Vlaanderen. Tegen 2022 is een flat zelfs het dominante woontype in onze regio. Intussen wonen er meer gezinnen in Vlaanderen in een appartement dan in Nederland. Nochtans slagen onze noorderburen erin om een hoog ruimtelijk rendement te bereiken met hun woningenpark. 60 % van de gezinnen woont er in een halfopen bebouwing met tuin. De Nederlandse casus onderlijnt het belang van een brede waaier aan woontypes met voldoende privacy en groen. En dit vooral om de betaalbaarheid voor gezinnen te vrijwaren.

Sloop en heropbouw leidt tot hogere dichtheden in Vlaanderen

"Deze coronacrisis onderlijnt de woonnoden van gezinnen en hun vraag naar meer groen en privacy. Louter een bouwstop zonder voldoende aandacht voor valabele alternatieven in kernen en centra, biedt hierop allerminst een antwoord. Deze precaire periode legt de maatschappelijke noden bloot. En er dringt zich een actualisering op van het beleidsplan ruimte Vlaanderen, waarbij de mensen centraal dienen te worden geplaatst. Een brede waaier aan compacte woontypes met ruimte voor een terras en groen zijn voor heel wat gezinnen immers niet weg te denken. En dat blijft mogelijk in onze regio met hogere dichtheden als gevolg. Elke gesloopte woning wordt in Vlaanderen vervangen door gemiddeld 2,2 wooneenheden",

besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Bronnen

  • Klik hier voor de enquête van immoweb
  • Bron omtrent halfopen bebouwingen in Nederlands : VRIND 2017
  • Woonpatrimonium in Nederland en België : Rura 2018, pg. 125.
  • Duiding bij de vergelijking tussen flats in Nederland en Vlaanderen: Sinds 2015 overvleugelt het aandeel nieuwe flats in Vlaanderen (meer dan 60 %) het tanende aandeel nieuwe flats in Nederland dat 40 % bedraagt. Sterker nog, er wonen in heel België 21,6 % van de gezinnen in een flat, terwijl dit in Nederland 18,9 %. Er zijn geen aparte cijfers voorhanden, maar het aandeel in Vlaanderen dient meer uitgesproken te zijn aangezien verappartementisering er zich sterker heeft doorgezet dan in de andere gewesten.