Gemeenten kunnen via bouw vandaag al ecologische voetafdruk drastisch verminderen

09-10-2018

Burgemeesterconvenanten zetten voor 65 % in op bouw om CO2 -uitstoot te reduceren

Naar aanleiding van een VN-studie heeft klimatoloog Philippe Huybrechts van de VUB onlangs beklemtoond dat volgende 10 jaar cruciaal zijn om de opwarming van de aarde te milderen. De bouwsector hamert daarom op het belang van een doortastend optreden met de nadruk op versnelde innovatie en gedragsverandering. Meer bepaald via de bouw met versnelde energetische renovaties en de installatie van hernieuwbare energietechnieken en op het vlak van mobiliteit door in te zetten op elektrisch en collectief vervoer. De burgemeesterconvenanten lijken het instrument bij uitstek om versneld tastbare resultaten te bekomen. De volgende gemeentebesturen dienen er daarom prioritair op in te zetten.

Dringend werk maken van burgemeesterconvenanten

Meer dan de helft van de Vlaamse gemeentes hebben een burgemeesterconvenant gesloten. Dat is een Europees engagement om de ecologische voetafdruk binnen een gemeente drastisch te verminderen. Concreet betekent dit de verminderde CO2 uitstoot met 20 % tegen 2020. De inventaris van genomen en geplande sleutelacties werd intussen opgemaakt. Heel wat gemeentes hebben dit de voorbije legislatuur als speerpunt naar voren geschoven. Daarbij voeren de energetische ingrepen in openbare en residentiƫle gebouwen in de gemeentes de hoofdtoon, alsook lokale warmte- en elektriciteitsproductie en een doelmatige verlichting in het straatbeeld. Gezamenlijk maken bouwgerelateerde aspecten bijna 65 % uit van de sleutelacties die gemeentebesturen willen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. De gemeentebesturen dienen nu - zoals de deadline van 2020 aangeeft - versneld werk te maken van hun engagement en dit bestaand uitvoeringsinstrument te valoriseren dat op lokaal vlak snel tastbare resultaten kan opleveren.

Er komen bovendien nieuwe, versterkte burgemeesterconvenanten aan die richting 2030 een reductie van de CO2-uitstoot beogen van 40 %. Na 14/10 zullen de nieuwe schepencolleges dus niet alleen de sleutelacties tegen 2020 verder uitrollen, maar ook werk maken van de strengere normen richting 2030. Een belangrijk werkpunt, waar ze zelf vat op hebben, is de reductie van de CO2-uitstoot in de eigen gebouwen. Met behulp van ESCO's of 'Energy Service Companies' kunnen de gemeentebesturen die energiebesparende renovaties laten cofinancieren.

Bron : www.covenantofmayors.eu waar u per Europese lidstaat de sleutelacties kan terugvinden.