Groenvoorzieners uit de bouw zetten schouders onder natuurlijke gezinstuinen

19-02-2021

Op weg naar een kwaliteitsgarantie voor de professionele aanleg van ecologische, klimaatbestendige tuinen

Mijn Tuinlab, CurieuzeNeuzen in de tuin, Tuinrangers, het vogeltelweekend, de Green Deal 'Natuurlijke Tuinen' enz. Allemaal recente initiatieven die inspelen op het belang van tuinen van particulieren. Want dat grote areaal aan tuinen van de huishoudens speelt een niet te onderschatten rol om Vlaanderen klimaat- en waterrobuuster te maken. Heel wat gezinnen springen op de kar en gaan voluit voor een natuurlijke tuin met aandacht voor inheemse planten, meer biodiversiteit en waterinfiltratie. De ondersteuning van een professional biedt een grote meerwaarde. Want iedere locatie verschilt en het verduurzamen van je tuin is maatwerk. Groenwerkers uit de bouw willen daarom werk maken van een label om de kwaliteit te waarborgen die hun klanten vragen. Bovendien helpen zij met zo'n leidraad de doelstellingen van de overheid te verwezenlijken om publiek groen en natuur te verbinden met duurzame, private tuinen en om bijgevolg de biodiversiteit in onze regio naar een hoger niveau te tillen.

Een recente studie van de Vlaamse overheid biedt inzichten in het verduurzamen van verspreide bebouwing. Vooral de tuinen van gezinnen bieden heel wat potentieel. Het gaat om 2 miljoen tuinen of samen bijna 10 % van de oppervlakte in Vlaanderen. De verkennende studie 'Verspreide bebouwing verduurzamen, hoe doe je dat?', biedt een resem recepten om tuinen te versterken en te doen aansluiten bij bestaande groene en blauwe accenten in het omliggende landschap. Daarbij gaat het onder meer om het vervangen van schuttingen door levende hagen, tips voor exensief beheer zoals bepaalde delen minder en aangepast maaien, inheemse en klimaatbestendige vegetatie, ontharding, lokaal vasthouden van water enz.

Heel wat van onze klanten - vaak jonge gezinnen - zetten in op ecologisch tuinieren en de aanleg van een natuurlijke klimaatbestendige tuin die mooi aansluit bij het regionaal gebonden landschap. Aangezien grote groenwerken vanuit overheidsopdrachten gepaard gaan met duidelijke richtlijnen om de kwaliteit van o.a. beplanting en indeling te waarborgen, lijkt ook voor de aanleg van het enorme areaal aan private tuinen een kwaliteitsgarantie van professionele groenwerkers heel erg nodig. Daarom zetten wij momenteel in op de ontwikkeling van een label waardoor klanten de garantie krijgen dat zij ondersteund worden door een professional met de nodige knowhow die de vereiste leidraden in acht neemt,

zegt Peter Loyens, Voorzitter van de vereniging van groenwerkers binnen de Confederatie Bouw en CEO van Krinkels.

De Vlaamse Confederatie Bouw zet op haar beurt mee haar schouders onder de Green Deal 'Natuurlijke tuinen' die initiatieven van organisaties en professionals verzamelt om meer biodiversiteit in private tuinen aan te moedigen en die in te zetten voor de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door tuinen op elkaar af te stemmen op het vlak van indeling en beplanting.

Het herstelplan 'Vlaamse Veerkracht' van de Vlaamse regering wil niet alleen onze economie herlanceren en onze huizen energiezuinig maken, maar ook onze tuinen voorbereiden op de klimaatverandering. Naast het belang van kwaliteitsgarantie zal het er ook op aan komen om voldoende jonge mensen aan te trekken in onze sector met passie voor groen en tuinaanleg. De volgende jaren is er immers heel wat uitstroom als gevolg van de toenemende vergrijzing onder onze medewerkers. Daarom zet de Vlaamse Confederatie Bouw in op haar campagne #WERFze met ruime aandacht voor de rol van de groenwerker in de bouw,

aldus Marc Dillen van VCB.

Voorts is er de afgelopen coronaperiode al heel wat inkt gevloeid over het belang van meer groen in onze kernen en steden om onder meer verkoeling en recreatiemogelijkheden te bieden. Daarbij zal vooral de versterking van de openbare ruimte cruciaal zijn. Ook in onze buurlanden zetten stadsbesturen er sterk op in. Zo kan je op een digitale kaart alle bomen raadplegen die de stad Amsterdam heeft aangeplant en in zijn beheer heeft. Ook liggen er heel wat plannen op tafel in bijv. Parijs, Leiden, Rotterdam enz. om natuurinclusieve wijken en doorgedreven vergroening te realiseren.

Dat 'groen' levensnoodzakelijk is behoeft geen besef meer, het is een evidentie. Maar mensen investeren ook gewoon graag in hun eigen groene oase. Professionele groenvoorzieners en groenwerkers zijn hierbij belangrijke partners en katalysators. Zo slaan we twee vliegen in één klap, want met hun expertise maken we mensen gelukkiger en het klimaat beter,

besluit Yves Heirman, directeur van de Belgische Federatie Groenvoorzieners.