Handen wassen, afstand houden, mondmasker dragen en… een gezond binnenklimaat waarborgen

19-11-2020

Slimme ventilatie is cruciaal in strijd tegen Covid-19

Een gezond binnenklimaat staat hoger dan ooit op de agenda. Want hoe beter de ventilatie in een binnenruimte hoe kleiner het risico op de verspreiding van het coronavirus. De Vlaamse Confederatie Bouw heeft daarom onlangs het belang van een actieplan beklemtoond om met doorgedreven ventilatiemaatregelen de scholen zo lang mogelijk te kunnen openhouden. Maar ook is er vaak een aangepaste aanpak nodig voor kantoren, openbaar vervoer en publieke gebouwen. Vooral binnenruimtes waar heel wat mensen verzamelen, hebben nood aan continue doorstroming met verse buitenlucht om eventuele corona-besmette aërosolen weg te werken of te verdunnen.

Aanleg van de buizen voor ventilatiesysteem (ill. VDS Vanderstraeten)
Aanleg van de buizen voor ventilatiesysteem (ill. VDS Vanderstraeten)

Een trui extra

Na de verlengde herfstvakantie hebben heel wat schooldirecties hun scholieren gevraagd met een trui extra naar de klas te komen. Ondanks de koudere temperaturen zien zij zich vaak genoodzaakt de ramen te openen om een optimale doorstroming van de lucht in de klaslokalen te verzekeren. Een CO2-meter is daarbij een eerste hulpmiddel. Die geeft aan of verluchting hoogdringend is. Vervolgens is de installatie van een slim ventilatiesysteem cruciaal. Deze systemen dienen in de huidige COVID-19 context zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk. Meer weten over de nood aan een actieplan voor scholen?

CO2 metingen als indicatie van vervuilde lucht

Ook de burgemeester van Kraainem schuift de luchtkwaliteit in horeca- en handelszaken en in openbare gebouwen naar voren in de strijd tegen het coronavirus. Zij kunnen een gratis CO2-meter afhalen in het gemeentehuis. Naast o.a. het wassen van handen, het respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondmasker, kunnen we intussen de kwaliteit van de binnenlucht toevoegen aan de basisregels die in acht dienen te worden genomen in de strijd tegen Covid-19.

Het CO2 gehalte aanwezig in de binnenruimte is een maat voor de vervuiling van de binnenlucht door aanwezigheid van personen. Deze meting is nuttig, waarbij hoge concentraties wijzen op onvoldoende ventilatie. Een correcte ventilatie volgens de regelgeving moet toelaten de CO2-concentraties tussen 900 en 1200 ppm te houden. Lagere waarden zijn beter vanuit het oogpunt COVID-19. Bij hogere waarden is het belangrijk om de ventilatie te verhogen met het ventilatiesysteem en/of door openen van ramen en/of deuren.

ET'Air-project

Op haar beurt is de Vlaamse Confederatie Bouw partner in het ET'Air project dat grensoverschrijdend knowhow opbouwt omtrent gezonde binnenlucht. Cruciaal in de huidige coronacrisis. "Uit de voorbije maanden hebben we reeds een resem lessen kunnen trekken; vermijd drukke, slecht geventileerde binnenruimtes; CO2-metingen kunnen helpen om onvoldoende geventileerde ruimtes te identificeren; verhoog de aan- en afvoer van lucht zoveel mogelijk; ventileer enkel met 100% verse buitenlucht en schakel luchtrecirculatie uit; vergaderzalen in nominale stand ventileren of intensief verluchten alvorens ze in gebruik te nemen", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

>> Bekijk de laatste ET'Air-webinar rond het belang van goede luchtkwaliteit bij bouw- en renovatieprojecten. Covid-19 was voor velen een eye-opener.

Maak ventilatie coronaproof

Om het risico van besmetting door COVID-19 in gebouwen zo laag mogelijk te houden is het van belang om de lucht in een gebouw zoveel mogelijk te spoelen met verse buitenlucht. In een gezinswoning zal in de meeste gevallen een goed werkend ventilatiesysteem hiervoor zorgen want deze systemen werken zeer zelden met recyclage van de binnenlucht, enkel met aanvoer van verse buitenlucht. In grotere gebouwen daarentegen bestaan er-installaties die de afvoerlucht van binnen het gebouw gedeeltelijk recycleren en mengen met aanvoer van verse buitenlucht, waarbij de lucht wordt geconditioneerd (verwarmen, koelen, bevochtigen en/of ontvochtigen). Deze systemen dienen in de huidige COVID-19 context zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk. Ook omdat in grotere, vaak niet-residentiële gebouwen het intensief verluchten door het openen van de ramen dit niet altijd mogelijk is. Schakel daarom een vakman in om uw bestaand ventilatiesysteem coronaproof te maken indien nodig.