Inhaalbeweging van appartementsbouw in Limburg

06-03-2018

Maar woonhuizen blijven prominenter aanwezig dan elders in Vlaanderen

Tussen 2005 en 2017 is het aantal flats in Limburg toegenomen met 57 %. Dat is een beduidend hogere groei dan het Vlaamse gemiddelde. Tegelijkertijd ligt ook de procentuele aangroei van woonhuizen hoger in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Globaal bekeken ligt het aantal woongelegenheden in Limburg een stuk lager dan elders in Vlaanderen.

Bevindingen

  • Middelkleine gemeenten kennen de grootste procentuele toename van flats. Terwijl het aantal flats er in 2005 eerder beperkt was, is er een  aanzienlijke groei in de periode tot 2017.
  • Globaal is er een grotere procentuele toename van het aantal flats in Limburg - met name 57 % - dan elders in Vlaanderen. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 40 %.
  • Eveneens de toename van het aantal huizen ligt procentueel hoger in Limburg. Een groei van 9 % ten aanzien van het Vlaamse gemiddelde van 6 %.
  • Het aandeel van flats blijft in Limburg een stuk lager dan dan het Vlaamse gemiddelde. Voor heel Vlaanderen bedraagt dit aandeel 27 % tegen 21 % in Limburg.


>> Meer weten over de trend van appartementsbouw in heel Vlaanderen ?