Kan Stad Antwerpen grote woonambities waarmaken?

14-12-2023

Ambitieuze woonbehoeftedoelstelling voor de stad Antwerpen: hoe gaan we die realiseren?

De provincie Antwerpen heeft een ambitieuze doelstelling opgesteld voor de stad Antwerpen. Volgens het plan moet 65% van de bijkomende huishoudens zich huisvesten binnen stedelijke kernen (zie hieronder de indeling in types kernen). Voor de metropolitane regio Antwerpen, die bestaat uit Antwerpen, Hoboken-Wilrijk, Deurne, Merksem en Berchem, betekent dit dat deze regio 20% moet opvangen van de huishoudtoename van de hele provincie. Dit is een grote uitdaging, want Antwerpen is al een dichtbevolkte stad. De nieuwe bouwcode van de stad, die enkele regels rond hoogbouw zou versoepelen, kreeg een negatief advies van de Gecoro. De Gecoro maakt zich zorgen over de ruimtelijke draagkracht van de omgeving waar nieuwe projecten gepland zijn en het draagvlak voor nieuwe projecten. Zonder draagvlak wordt ieder nieuw project een langdurige juridische strijd.

Een goed verdichtingsplan is noodzakelijk

Verdichten is de enige manier om de toenemende woonbehoefte in de stad Antwerpen op te vangen. Maar verdichten in een stedelijke en vooral in een grootstedelijke omgeving is niet eenvoudig. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals:

  1. Voldoende groen en publieke ruimte: Door de dichte bebouwing is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende groene en open ruimte is in de stad. Dit is belangrijk voor de leefkwaliteit van de inwoners en voor de biodiversiteit.
  2. Een goede infrastructuur: De vaak verouderde infrastructuur van Antwerpen moet de hogere bevolkingsdichtheid aankunnen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld voldoende wegen, openbaar vervoer en fietspaden moeten zijn. Ook riolerings- en elektriciteitsnetten moeten aangepast worden.
  3. Betaalbare en energiezuinige woningen: woningen moeten bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen maar moeten tegelijk ook betaalbaar blijven.

De stad en de provincie moeten samenwerken

De stad Antwerpen en de provincie moeten samenwerken om de ambitieuze woonbehoeftedoelstelling te realiseren. De stad moet een goed verdichtingsplan opstellen dat rekening houdt met alle relevante factoren. Dit vergt een goede afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus en sectoren. Het realiseren van zo een participatieve aanpak is echter niet eenvoudig en zal onder andere het NIMBY-fenomeen moeten overwinnen.