Klimaatrapport : bouw hefboom bij uitstek voor slagkrachtig beleid

16-10-2020

Koppel klimaatuitdaging aan green deal met bouw als speerpunt voor meer jobs

Onlangs heeft het KMI een groot klimaatrapport uitgebracht met gefundeerde voorspellingen voor de komende decennia. Warmere temperaturen en heftigere weersverschijnselen liggen in het verschiet. Een forse reductie van broeikasgassen kan die voorspellingen milderen. Efficiënt en slagkrachtig ingrijpen is daarom een absolute must. Met de focus op recepten die de komende jaren het verschil zullen maken. De bouw heeft als sector de hefbomen bij uitstek in handen: de renovatiegolf, hernieuwbare energietoepassingen, circulair bouwen enz. Meer nog, ten volle inzetten op de Europese green deal en de akkoorden van Parijs kan een enorme boost geven aan het aantal bouwjobs in ons land. Daarom heeft VCB die uitdagingen ten volle opgenomen in haar relanceplan. Bovendien dient de Vlaamse regering momenteel projecten in te dienen voor Europese cofinanciering van de renovatiegolf.

De klimaatuitdaging staat al geruime tijd hoog op de publieke agenda. Die sense of urgency kan helpen om onder meer op het vlak van energie-efficiëntie in gebouwen de nodige maatregelen en stimulansen op de rails te krijgen. En dit niet alleen om dringend het klimaat de nodige zuurstof te bieden, maar ook om de economische relance als gevolg van corona vlot te trekken. Uit een recent rapport van Eurofound - dat is de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - blijkt dat de tewerkstelling in ons land het meeste te winnen heeft bij een doorgedreven klimaatplan. De bouw blijkt bovendien voor heel Europa de voornaamste hefboom te zijn.

Uit de recente studie van Eurofound blijkt dat de tewerkstelling in de Europese Unie gemiddeld 0,5 % te winnen heeft tegen 2030 bij een doordacht en doorgedreven klimaatplan dat tegemoet komt aan de akkoorden van Parijs. Voor ons land kan dit zelfs oplopen tot het dubbele. Vooral de tewerkstelling in de bouwsector lijkt er tegen 2030 op vooruit te gaan. En dit in de hele EU. De komende decennia dienen er immers onder meer miljoenen woningen in Vlaanderen energetisch aangepakt te worden. En dat is hoognodig om de energie- en klimaatdoelstellingen in de komende decennia te halen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het belang van de klimaatuitdaging centraal staat in de VCB-campagne #Werfze om meer jongeren naar de bouw te halen. Wie dag in dag uit de klimaatuitdaging wil aanpakken en mee onze regio wil klaar stomen voor de toekomst, vindt zeker zijn gading in onze sector. Klik hier voor meer info.

Relanceplan en Europese cofinanciering

De VCB heeft berekend wat een relanceplan met toereikende maatregelen kan teweeg brengen voor de economie in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat elke euro die de overheid investeert in de bouw, zich binnen de sector onmiddellijk vervijfvoudigd dankzij bijkomende overheids- en private investeringen. Uit de analyse blijkt dat 480 miljoen euro aan gebudgetteerde, gerichte overheidsuitgaven aanleiding zullen geven tot 2,8 miljard euro aan investeringen in de meest uiteenlopende bouwactiviteiten. Bovendien vormt dit een ware motor voor de activiteiten binnen toeleveringssectoren en de tewerkstelling. Die toegevoegde waarde kan geraamd worden op meer dan een verviervoudiging van de eigenlijke bouwactiviteit: een boost van meer dan 11 miljard euro voor de economie in Vlaanderen.

De energie- en klimaatdoelstellingen vormen de motor van dit relanceplan. In deze fase is het van groot belang dat de Vlaamse regering zijn concrete projecten voor de realisatie van een renovatiegolf indient bij de Europese Commissie opdat de nodige cofinanciering kan worden verkregen. Vervolgens komt het erop aan, zeker voor grootschalige renovatieprojecten, tijdig de vergunningsprocedures te kunnen afronden,

zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

Voor de relance van de Europese economie voorziet de Europese commissie in een herstelfonds van 750 miljard euro waarvan ongeveer 5 miljard euro voor België. De Europese commissie geeft daarbij zelf aan dat een groot deel van de inspanningen van de gebouwensector moet komen wegens haar groot aandeel (ongeveer 40%) in de CO2-uitstoot en de energieconsumptie. Die cofinanciering vanuit Europa kan de relance dan ook op een nog hoger niveau brengen.

Klik hier voor meer info over het VCB-relanceplan