Laadinfra: moedig bedrijven en huishoudens aan

27-08-2021

Laadontwikkelingen boosten elektrisch wagenpark

Onlangs hebben kranten bericht over verschillende innovaties rond laadinfra voor elektrische wagens. Daarbij gaat het om laadoplossingen voor huishoudens zonder oprit of garage en om ontwikkelingen rond snelladers voor bedrijventerreinen, die in twee richtingen werken. Die laatste laten bijv. een kantoorgebouw toe om op een bewolkte dag stroom uit de batterij van je wagen te halen. Zo hoeft een bedrijf geen beroep te doen op het net. Zulke innovaties volgen elkaar steeds sneller op en vergroten de troeven van een elektrisch wagenpark voor de energietransitie in Vlaanderen. Bovendien spelen bedrijventerreinen en gezinswoningen een steeds grotere rol bij de uitrol van de nodige laadinfra om groene mobiliteit te stimuleren. Een recente projectoproep van Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters zet hierop in. 

Vlaanderen telt momenteel 4.700 publieke laadpalen. De Vlaamse regering maakt binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht middelen vrij om in 30.000 extra publieke laadpunten te voorzien tegen 2025. En in 2030 beoogt de Vlaamse regering tot één laadpunt per 100 inwoners of 66.000 laadpunten in totaal. Om deze ambities kracht bij te zetten, dient er bovendien sterker ingezet te worden op semi-publieke of private laadpunten. Want experts geven aan dat in 2030 de helft van de nieuw verkochte wagens uit zero-emissiewagens bestaan. Zo zien we vandaag reeds dat de laadinfrastructuur aan uitbreiding toe is om de huidige elektrische vloot van de nodige laadpalen te voorzien. Het private netwerk met o.a. de nadruk op woon-werkverkeer is daarbij een belangrijke driver. Zowel huishoudens als bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen.  

De recente projectoproep van Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, sluit hierbij naadloos aan. Daarbij zet zij in op de uitrol van laadinfra op privéterrein van bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om parkings aan horeca en supermarkten of tankstations waar iedereen haar of zijn elektrische wagen kan laden. De minister maakt 3 miljoen euro vrij voor deze projectoproep. Bedrijven kunnen nog tot 1 september hun project voorstellen. Nabij, snel en gebruiksvriendelijk laden zijn de principes om elektrische wagens meer en meer te stimuleren.

Een partnership met gezinnen en met bedrijven is cruciaal om Vlaanderen te verduurzamen. Zij zijn telkens de partner bij uitstek om de gebouwen, de waterhuishouding, de tuinen, maar ook de mobiliteit te verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om energetische renovaties, waterrobuust bouwen en natuurlijke tuinen met aandacht voor biodiversiteit, eveneens voldoende private laadpunten en deelmogelijkheden om het wagenpark te vergroenen. Bovendien wordt de rol van zowel gezinnen als bedrijven steeds groter wordt bij het uitrollen van lokale energiegemeenschappen. De productie van groene energie, het belang van elektrische wagens en het lokaal uitwisselen van de opgewekte energie, zijn speerpunten in dat model. 

In Vlaanderen staan we voor de renovatie van 2,9 miljoen woningen. 90 % van die (huur)woningen in Vlaanderen zijn in handen van huishoudens. En hun tuinen omvatten 10% van de Vlaamse oppervlakte. Zij kunnen dankzij positieve maatregelen en duidelijke regelgeving de partners bij uitstek zijn om van Vlaanderen een duurzame regio te maken. Aanmoedigingen, aandacht voor lokale noden en het valoriseren van private investeringen in de eigen leefomgeving zijn daarbij nodig om huishoudens te mobiliseren. Zo kunnen investeringen van gezinnen en bedrijven collectieve inspanningen versterken op het vlak van doorlaatbare materialen, waterbuffering en -infiltratie en laadpalen voor groene mobiliteit, 

besluit Marc Dillen van VCB.