Lagere btw op sloop en wederopbouw net nodig om doelstellingen inzake klimaat, milieu en biodiversiteit te halen

09-12-2021

Sunita Van Heers van het adviesbureau SuReal pleitte er onlangs voor om btw-incentives toe te kennen op basis van de milieu- en biodiversiteitsimpact van bepaalde maatregelen. Sloop en herbopbouw van woningen zou daar minder goed op scoren dan renovaties. We durven dit betwijfelen. Momenteel is het zo dat wie overal in ons land een woning koopt, sloopt en wederopbouwt, voor eigen gebruik of verkoop, dit tijdelijk kan doen tegen een verlaagd btw-tarief van 6%. Dat is onvoldoende: ook na 2022 moet dit btw-regime van 6% op sloop en heropbouw gelden. Sloop en heropbouw van bestaande woningen op een bestaand perceel is immers veel beter dan bouwen op een nieuw perceel of een bestaande woning te traag en gedeeltelijk renoveren.

Zo werd bij de invoering van de tijdelijke 6% btw bij sloop & heropbouw voor 2021-2022 in de Memorie van Toelichting al nadrukkelijk verwezen naar de positieve ecologische impact daarvan. Een groot gedeelte van het woonpatrimonium in België is immers zo verouderd, dat een beperkte renovatie niet altijd een realistische optie meer is om die panden te laten voldoen aan de geldende normen van energieprestatie en -efficiëntie. Bijkomend voordeel: via deze btw-maatregel wordt ook de reconversie gestimuleerd van in onbruik geraakte en vaak verloederde gebouwen (zoals industriële gebouwen of winkels e.d.) tot hoogwaardige woningen. Dat leidt in reeds verstedelijkte gebieden tot een verdere verdichting van het woonpatrimonium.

Bovendien is het zo dat bij sloop tegenwoordig veel meer dan vroeger materiaal wordt hergebruikt en bij nieuwbouw effectief ook meer en meer met gerecycleerde materialen wordt gewerkt. Bij sloop en vernieuwbouw gaat dus pakken minder materiaal verloren dan voorheen. We hopen daarmee binnenkort tot bijna 100% van de bouwmaterialen te kunnen recycleren.

Het renovatieritme ligt nu veel te laag. We renoveren elk jaar zo'n 30.000 huizen (vergunde renovaties in heel België), maar dat moeten er minstens 3 keer zoveel zijn. We hebben dus renovatie nodig, maar moeten tegelijkertijd sloop en renovatie stimuleren. Enkel zo zullen we de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 halen. Anders niet.

Via afbraak en heropbouw kunnen we eveneens de doelstellingen van het Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2021-2030 realiseren voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor onze woningen en tegelijk onze woningen van alle modern comfort voorzien.

De verlaagde btw op afbraak en opbouw veralgemenen in tijd en ruimte is dus een sleutelelement om onze woningen klimaatneutraal te kunnen maken en de open ruimte te vrijwaren,

besluiten Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw en Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.