Maatregelen maken steeds meer tuinen klimaat- en waterrobuust

05-02-2021

Tuinen van particulieren en gezinnen voorbereiden op de klimaatverandering en de droogteproblematiek, daar zet de Vlaamse overheid op in met o.a. haar blue deal, haar tuinlab en de greendeal 'Natuurlijke tuinen'. Deze belangrijke maatregelen en initiatieven geven aan dat het maatschappelijk en individueel belang te verbinden zijn. Het groeiende draagvlak is verder gebaat bij stimulansen, sensibiliseren en het vrijwaren van eigendomsrechten. Want deze coronaperiode heeft de vraag naar wonen in het groen verder versterkt. De medewerking van de eigenaars om hun tuinen in te zetten voor meer biodiversiteit en waterrobuustheid helpt dan ook de waarde van hun woning te vrijwaren.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nam ook de natte januarimaand te baat om haar blue deal onder de aandacht te brengen die een arsenaal van een half miljard euro aan maatregelen omvat. Dit om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen zowel droogte als wateroverlast. De experts onderlijnen steeds vaker de niet te onderschatten rol van onze tuinen. Het potentieel van de tuinen van huishoudens is recentelijk nog maar eens gebleken toen bijna 70.000 Vlamingen hebben deelgenomen aan het vogeltelweekend.

10 % van wat groen is in Vlaanderen, dat zijn onze tuinen. Slechts 3 % van wat groen is in Vlaanderen is beschermd natuurgebied. Dus eigenlijk zijn onze tuinen belangrijker voor het vogelbestand dan menig ander gebied,

zei Michael Pas in het VRT-programma De Afspraak als ambassadeur van het vogeltelweekend 2021.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat minister Demir eind januari de subsidies voor het aanplanten van bos heeft verhoogd en de criteria heeft verruimd. Ook particulieren met een vrij perceel van 100 m² komen daarbij in aanmerking. De VCB ondersteunt al langer zulke maatregelen die de hand reiken aan de gezinnen en eigenaars om Vlaanderen klimaat- en waterrobuuster te maken. Zo zet VCB ook haar schouders onder de greendeal Natuurlijke Tuinen.

Gezinnen, particulieren en ondernemers zijn gezamenlijk de eigenaars van een aanzienlijk areaal aan tuinen en percelen in Vlaanderen. Zij kunnen meer dan bereid gevonden worden om mee te werken aan meer groen, een grotere biodiversiteit en een betere infiltratie van water in hun leefomgeving. Hun bereidheid om op korte en lange termijn in te zetten op een klimaatrobuuste omgeving hangt in heel grote mate af van de rechtszekerheid die de overheid aan eigenaars biedt en die de waardevastheid van gezinswoningen en percelen bepaalt. Daarbij dient de overheid ook in te zetten op het belang van tijdelijk groen op bouwgronden zoals bij braakliggende bedrijventerreinen en zij dient de nodige garanties te bieden. Dat tijdelijke karakter is van belang indien de bestaande ruimtelijke ordening nog ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Maar ook wanneer dit niet het geval is, dient de overheid de garanties te bieden dat door de vergroening de bestaande residentiële functie behouden blijft. Het is immers cruciaal om de rechtszekerheid te waarborgen en waardeverlies van percelen te vermijden,

besluit Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

Giethoorn in Overijssel (NL), het voornaamste verkeer in het dorp vindt plaats over het water
Giethoorn in Overijssel (NL), het voornaamste verkeer in het dorp vindt plaats over het water