Meerderheid van Vlamingen kan BRV-doelstelling niet smaken

12-09-2017

Livios en Het Laatste Nieuws hebben onlangs een enquête gehouden onder 1500 Vlamingen, die een (ver)bouwproject afgerond hebben of die concrete bouwplannen hebben. In het bijzonder hebben zij gepeild naar hun woonwensen. Een duidelijke meerderheid verkiest nog steeds een vrijstaande woning in buitengebied. Dit resultaat gaat lijnrecht in tegen de BRV-plannen van de Vlaamse overheid.

Opmerkelijk : Vooral Vlamingen jonger dan 50 en hoogopgeleiden verkiezen buitengebied boven de stad om te wonen en te leven. Wonen in een appartement in de stad is veeleer een pragmatische overweging en een opstapje richting hun ideale woonwens, een vrijstaande woning in een landelijke omgeving.

VCB over deze woonenquête

"De eerste resultaten van deze brede enquête geven aan dat ruimte voor wonen niet in een keurslijf te wringen is. Het gaat immers niet om een eendimensionaal iets, maar net dynamisch telkens aangepast aan de levensfase van een individu of van een gezin. Dit beklemtoont het belang van keuzevrijheid en van een breed aanbod aan woonvormen. Daarnaast staat de overheid voor zoveel uitdagingen tegen 2050 rond energie, milieu, mobiliteit, nutsinfrastructuur enz. dat ruimtelijke ordening vooral moet aangewend worden om al die uiteenlopende aspecten, inclusief wetgevingen, te coördineren, af te stemmen en te faciliteren met het oog op innovatie en de toekomst in plaats van die objectieven te bemoeilijken als gevolg van de huidige helikoptervisie wars van haalbaarheid, kostenplaatje, noden, demografische groei en niet het minst de bekommernissen van de Vlamingen zelf, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Ten slotte geven de resultaten van de enquête aan dat gezinnen met een bovengemiddeld inkomen weigerachtig blijven om in de stedelijke kernen te wonen. Die groep is nochtans broodnodig om een goede stadsvernieuwing gefinancierd te krijgen. Een knelpunt dat moet verholpen worden om buitengebied überhaupt te ontlasten. Een shift in ruimtelijke ordening zonder een toereikend aandeel welgestelde Vlamingen - die blijven inzetten op landelijk wonen - is dan ook geen sinecure.

Ontdek de resultaten van de enquête www.livios.be/enquete