Met nieuwe definitie kan iedereen ruimtebeslag verminderen

11-08-2023

Binnen en buiten open ruimte werk maken van biodiversiteit en waterhuishouding

Onlangs heeft de Europese Commissie de definitie van ruimtebeslag verfijnd. Voortaan vallen tuinen, parken, recreatiezones en weiden van particulieren er niet langer onder. Niet alleen vermindert het ruimtebeslag in Vlaanderen plotsklaps van 33 naar 22%, ook kan nu iedereen het ruimtebeslag verminderen door haar of zijn perceel klimaatbestendig te maken met minder verharding, meer biodiversiteit en een robuuste waterhuishouding. Dat geeft de mogelijkheid om meer rechtszekerheid te bieden die de omgevingskwaliteit enkel ten goede kan komen. Embuild Vlaanderen is tevreden met die verfijning want de klassieke definitie kijkt te vaak kijkt naar de eigenaar van de gronden terwijl het in de praktijk gaat om de eigenschappen van de gronden: biodiversiteit, waterdoorlaatbaarheid en de bodemkwaliteit.

Ruimtebeslag is vandaag een stuk meer dan bebouwde oppervlakte

Het ruimtebeslag in Vlaanderen beroert sinds de lancering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in 2016 de gemoederen. Hoewel het vandaag nog gaat om een amalgaam van functies, schatten de mensen intuïtief in dat het louter gaat om de bebouwde ruimte. Dat is evenwel niet zo. Concreet gaat het om huizen, industriegebouwen en infrastructuur. Maar evenzeer gaat ruimtebeslag over om en bij de 150.000 hectare met een groene invulling zoals tuinen, parken, recreatiegebieden. Daarbovenop komen bovendien nog eens de weides van particulieren.

Volgens de bouwfederatie schuift de verfijnde definitie van ruimtebeslag nu eerder op richting verharding. Daardoor sluit dat ook dichter aan bij de intuïtieve interpretatie van het begrip. Daarom hoopt Embuild Vlaanderen dat die verfijning de polemiek rond bijkomend ruimtebeslag kan milderen. Want de verharding in Vlaanderen is de laatste jaren gestabiliseerd op om en bij de 15%. Voor 2022 lijkt er bovendien een lichte daling van de verharding te kunnen worden opgetekend. Door de verharding op je perceel tegen te gaan en in te zetten op biodiversiteit en waterhuishouding maak je dat niet alleen klimaatbestendig, maar verminder je ook verder het ruimtebeslag. De positieve bijdrage aan het klimaat van de eigenaar van een tuin kan zo ten volle worden gevaloriseerd. Daarbij kan die bovendien een beroep doen op het groenblauwpeil.

"Met de nieuwe definitie kan voluit gekozen worden voor het verbeteren van onze woon- en werkomgeving met de klemtoon op biodiversiteit, bodemkwaliteit, gezonde lucht, waterhuishouding enz. Rechtszekerheid en uitzicht op de nodige vergunningen voor projecten zijn cruciaal om burgers en ondernemers te motiveren om te investeren in het klimaat. Daarnaast dienen de ontwerpen van de ruimtelijke provinciale plannen dringend te worden herbekeken. Met de nieuwe invulling van ruimtebeslag kunnen er nog meer vragen worden gesteld bij dat draconisch kader voor de vele huishoudens met een tuin. Na Oost-Vlaanderen, vragen wij dat ook de andere provincies hun plannen grondig herevalueren,"zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

>>> Lees het artikel in Het Belang van Limburg: "Europa past definitie van 'ruimtebeslag' aan en ineens is Vlaanderen minder volgebouwd"