Na Oost-Vlaanderen dienen ook andere provincies ruimtelijke plannen grondig te herzien

07-09-2023

Embuild Vlaanderen is tevreden met de recente intrekking van het beleidsplan ruimte in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat was hoognodig aangezien dat enkel aanleiding gaf tot onzekerheid voor bestaande woningen en geen oog had voor de reële noden van huishoudens. Bovendien hield het plan gewoonweg geen rekening met de betaalbaarheid van wonen in de toekomst. Intussen liggen gelijkaardige plannen nog op tafel in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Ook die moeten worden herzien vanwege juridische onzekerheid en de nefaste gevolgen voor betaalbaarheid. Bovendien brengen ook die plannen wonen in eigen streek in het gedrang. 

Na hevige reacties van quasi alle gemeenten werd het provinciaal beleidsplan ruimte in Oost-Vlaanderen ingetrokken.
Na hevige reacties van quasi alle gemeenten werd het provinciaal beleidsplan ruimte in Oost-Vlaanderen ingetrokken.

Momenteel lijkt er wel een opbod te zijn tussen de provincies en gemeenten: wie kan de ruimte voor wonen het sterkst beperken? In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant is het momenteel wachten op het verdict van de ruimtelijke plannen die wonen in eigen streek in de toekomst hoogst onzeker maken. Net zoals in Oost-Vlaanderen gaat het om plannen vol tekortkomingen die bol staan van de beperkingen voor wonen, maar geen zicht bieden op voldoende kwaliteitsvolle verdichting. Sterker nog, vandaag al geven gemeenten die als groeipool werden geselecteerd, te kennen niet mee te werken aan toereikende verdichting om de voorziene beperkingen elders te compenseren. 

Volgens Embuild Vlaanderen dien je eerst kwaliteitsvol te verdichten en valabele alternatieve te voorzien vooraleer je beperkingen voor wonen kan lanceren.
Volgens Embuild Vlaanderen dien je eerst kwaliteitsvol te verdichten en valabele alternatieve te voorzien vooraleer je beperkingen voor wonen kan lanceren.

De voortvarende provinciale plannen jagen de huishoudens dan ook nodeloos op kosten. Volgens Embuild Vlaanderen dienen die te worden vervangen door concrete en transparante plannen om voldoende kwaliteitsvolle verdichting mogelijk te maken. Een duidelijke taakverdeling tussen de beleidsniveaus en voldoende budgettaire middelen zijn cruciaal. In tegenstelling tot vandaag dient de bevolking ook gedegen te worden geïnformeerd over de impact van ruimtelijke plannen.  

"Daarom pleit Embuild Vlaanderen voor meer bijkomende publieke investeringen in kwaliteitsvolle, groenblauwe verdichting om de betaalbaarheid van stedelijke buurten te vrijwaren. Daarbij wijzen we op het belang van meer stadsvernieuwingsfondsen en PPS-formules om een actieve bouwshift te lanceren als positief tegengewicht voor de huidige, verlammende aanpak. Enkel een geleidelijke aanpak op het ritme van meer verdichtingsprojecten kan prijsschokken vermijden", zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen