Ook Vlaanderen heeft Master in landschapsarchitectuur nodig

29-06-2022

Landschapsarchitect Bas Smets maakt furore in het buitenland. In Parijs zal hij nu de omgeving van de Notre Dame ontwerpen. Voor de Vlaamse Confederatie Bouw de gelegenheid bij uitstek om een lans te breken voor een Masteropleiding Landschapsarchitectuur in Vlaanderen. Hoewel die er is in Wallonië en de ons omringende landen, kunnen studenten die niet bij ons volgen. Dat is zonde aangezien landschapsbouw een must is bij nieuwe bouwprojecten. Het is al lang geen niche meer maar speelt in op de klimaatverandering en geeft biodiversiteit in onze woonomgevingen een boost. 

Niet alleen zijn er steeds vaker lange periodes van droogte, dalende grondwaterstanden, hittegolven en hevige regenbuien, ook komen er in de volgende decennia 400.000 huishoudens bij in Vlaanderen. Dat is bijna achtmaal Leuven. Dat vergt kwaliteitsvolle verdichting van de schaarse ruimte in onze stedelijke centra en dorpskernen. Landschapsbouwers zijn dan ook niet meer weg te denken uit de bouwteams, die grotere projecten realiseren en die onze omgeving en de biodiversiteit een boost geven. 

"Onze ruimte heeft nood aan meer landschapsarchitecten"

Om dat mogelijk te maken op grote schaal hebben we veel meer experts nodig in landschapsarchitectuur. Momenteel telt onze regio opleidingscentra die de mogelijkheid verschaffen de graad van bachelor te behalen. Maar wij vragen al langer de opleiding uit te bouwen en verder aantrekkelijk te maken door ook de graad van Master mogelijk te maken in Vlaanderen. De versterkte vaardigheden in landschapsarchitectuur zijn immers hoognodig om in onze regio kwaliteitsvolle woonomgevingen te creëren die ten volle inzetten op meer biodiversiteit, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. 

Landscaping contractors

De Cluster Complementaire Bedrijven, onderdeel van de Confederatie Bouw, heeft intussen een gespecialiseerde vereniging van landscaping contractors in haar rangen die aannemers verzamelt met expertise in allerhande groenvoorzieningen tot gevel- en dakgroen. Groenvoorzieningen en waterbeheer zijn immers steeds vaker een vereiste van bij de ontwerpfase van nieuwe projecten en infrastructuurwerken. De samenwerking met landschapsarchitecten zijn een must om hoogwaardige publieke ruimte te realiseren. 

VCB ging samen met Bas Smets een kijkje nemen naar de realisatie van het project Antwerpen Nieuw Zuid. 

Hoogwaardige publieke ruimte met veel groen, natuur, bomen, waterpartijen, een optimale waterhuishouding enz. is een must voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de woonomgeving voor huishoudens. Zo heeft de Hoge Gezondheidsraad de gunstige effecten van groen en water onderlijnd voor de lichamelijke en mentale gezondheid dankzij een verbeterde luchtkwaliteit, hitteregulatie en minder geluidshinder. Maar volgens statistiek Vlaanderen wonen momenteel slechts 6 op de 10 Vlamingen in de buurt van wijkgroen. Bovendien biedt die analyse een eerder versplinterd beeld van Vlaanderen. Zo hebben verstedelijkte gebieden nood aan meer wijkgroen, maar dat is evengoed het geval in heel wat kleinere gemeenten. Globaal leeft in bijna een derde van de gemeenten de helft of minder van de inwoners niet in de nabijheid van wijkgroen. Bijgevolg gaat meer groenblauwe dooradering in en nabij woonzones om een belangrijke werf in de komende jaren.