Open Wervendag 

04-05-2018

Bouw pakt uit met staaltjes van kwaliteitsvolle verdichting, groen, herbestemming en last but not least met kunst

Ruimtelijk rendement, herbestemming, uiteenlopende woonnoden en een dosis kunstzinnigheid op de voorgrond

150 werven telt de hoogmis van de bouwsector die dit jaar doorgaat op 6 mei. Op Open Wervendag valt een hele resem woonprojecten te ontdekken die de trend enkel bevestigen : herbestemming van oude sites tot kwaliteitsvolle projecten met aandacht voor uiteenlopende woonbehoeften, de nabijheid van water en groenelementen en verdicht (ver)bouwen om ruimtelijk rendement te boosten. Hoognodig om de verwachte demografische groei tegen 2030 voor te zijn. Onder de talrijke herbestemmingen die u kan ontdekken, springt 'La Biomista' in Genk meteen in het oog. Niet het minst dankzij de kunstzinnige bijdrage van Koen Vanmechelen om van de voormalige mijnsite en zoo van Zwartberg een wonderbaarlijk park te maken dat o.a. zijn atelier zal omgeven.

Tegen 2030 komen er in Vlaanderen bijna 220.000 gezinnen bij. Een vierde van die demografische groei zal zich situeren in centrumsteden maar ook veel kleinere gemeenten zullen hun inwonersaantal aanzienlijk zien toenemen en dienen zich terdege voor te bereiden. Hoewel versnelde verdichting het instrument bij uitstek zal zijn, is vooral de aantrekkelijkheid van de projecten voor comfortabel, betaalbaar wonen naargelang de veranderende noden van een individu of gezin van groot belang. De schoolvoorbeelden die aan bod komen, zetten dan ook vaak in op veel groen, (dak)tuinen, terrassen, aanwezigheid van waterpartijen, bereikbaarheid, comfortabele, uiteenlopende woongelegenheden, verwevenheid van functies voor vrijetijdsbesteding, winkelen en wonen. Vaak ingebed in een breder stadsvernieuwingsproject. Recente rondvragen en rapporten hebben inderdaad bevestigd dat het creëren van een leefbare, rustige en veilige omgeving met diverse woonvormen - aangezien ieders noden evolueren doorheen de tijd - cruciaal kunnen zijn om meer gezinnen in stedelijke kernen te behouden en aan te trekken.

Herbestemming van oude sites en panden

In heel wat voorbeelden bieden de projecten een bijkomende meerwaarde en grandeur aan de nieuwe woningen en flats: zij bevinden zich op oude, historische sites die een complete herbestemming krijgen. Deze editie kan u de reconversie bezoeken van een klooster, stokerij, rijkswachtkazerne, polykliniek, gazometersite, autogarage gecatalogeerd als industrieel erfgoed, drukkerij, veevoederbedrijf, quarantainestallen, school, dekenij enz. tot nieuwe, kwaliteitsvolle stadsdelen die uiteenlopende woonvormen verweven met andere functies zoals administratieve centra, cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, winkels en restaurants, parken en waterpartijen enz.

  • La Biomista Zwartberg en Koen Vanmechelen. Breng een bezoek aan de voormalige mijnsite nu verheven tot een Cosmopolitan Park door implementatie van paden en dierenweides. Deze site krijgt vorm onder artistieke auspiciën van Koen Vanmechelen wiens studio u er kan ontdekken, alsook de voormalige directeursvilla en het parkpaviljoen. Een unieke cocktail van (levende) kunst, natuur, erfgoed en architectuur, samengebald in een intrigerende omgeving.

Blauwgroene accenten uitgegroeid van niche tot must

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen hebben ambitieuze klimaatplannen klaar. De verwachtingen van de inwoners zijn dan ook niet min. Verder inzetten op de leefbaarheid binnen kernen maakt er onlosmakelijk deel van uit. De projecten die u kan ontdekken tijdens Open Wervendag beklemtonen de essentiële bijdrage van groenelementen en waterpartijen om de aantrekkelijkheid van een woonomgeving te versterken en de biodiversiteit naar een hoger niveau te tillen. Bovendien wordt telkens een ontmoetingsplaats gecreëerd in vaak een verkeersluwe omgeving. Natuurtechnische ingrepen helpen ook om verkoeling te brengen in de stad en hitte-eilandeffecten te voorkomen. Daarnaast biedt het een bijkomend instrument in water-robuust bouwen.

Bij de grote projecten zijn bouwbedrijven al tijdens de ontwerpfase actief betrokken om de technische uitwerking van de water- en groenelementen te waarborgen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zet zelf al geruime tijd in op de uitbouw van een kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw te stimuleren. Een betere kennis van producten en technieken moet het vertrouwen in deze verhogen en zo de toepassing ervan nog verder aanmoedigen. Bovendien heeft de Confederatie Bouw sinds kort ook een beroepsfederatie in haar rangen die aannemers beslagen in gevel- en dakgroen gespecialiseerd advies en gerichte dienstverlening verschaft.

Op 7 juni aanstaande staat bovendien VCB's derde studiedag gepland rond 'Stadsvernieuwing en groen' in de Krook in Gent.