Ruimte voor innovatie ?

05-04-2017

Een visie richting 2050 die louter uitgaat van bestaande technologieën, heeft veel kans haar doel voorbij te schieten. Het inbouwen van innovaties, niet het minst rond mobiliteit, is daarom een must voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (#BRV). Denk maar aan de huidige opmars van elektrische fietsen en op langere termijn de inburgering van elektrische wagens tot de introductie van zelfrijdende auto's die ons landschap drastisch kunnen hertekenen.

Woont u vandaag buiten de stedelijke centra ? Dan evalueert het BRV momenteel dat uw transport een te hoge CO2 -uitstoot vergt. Het oogpunt van dit witboek is evenwel 2050. Europese doelstellingen hebben diezelfde streefdatum vooropgezet om 80 tot 95 % minder broeikasgassen te hebben. Belangrijk gevolg van dat laatste objectief is de aanmoediging van milieuvriendelijke mobiliteit. Zo wordt 2050 onder meer het tijdperk van de elektrische wagen.

Tegelijkertijd woont een aanzienlijk deel van de Vlamingen bij voorkeur buiten de stad, in open ruimte, met een eigen tuin enz. Niet iedereen heeft een voorliefde voor een flat in de stad. En die keuze moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Een individuele woning in buitengebied heeft immers een aantal onmiskenbare voordelen :

  • De eigendomsstructuur van zo'n woning laat een snelle, energiezuinige renovatie toe, terwijl een appartementsgebouw in mede-eigendom niet alleen kampt met technische knelpunten, maar ook juridische en financiële belemmeringen kent om over te gaan tot vaak hoognodige energetische aanpassingen.
  • De dakoppervlakte per wooneenheid buiten de stad is een opportuniteit om meer zonne-energie op te wekken. Dat laat de bewoner(s) toe om niet alleen voor hun onderhoud in energie te voorzien, maar ook voor hun eigen transport.

Zoals alom bekend moet nieuwbouw tegen 2021 bijna-energieneutraal zijn. De Vlaming heeft hierop niet gewacht en van de huidige nieuwbouwwoningen voldoet al een groot deel aan die hoge norm. Tegen 2050 zal die evolutie zelfs uitmonden in positieve energiewoningen. Dat betekent dat een woning meer energie zal opwekken dan nodig. Die extra energie kan ingezet worden voor de mobiliteit van haar bewoners: de elektrische fiets of wagen. Hieronder vindt u dan ook de vergelijking tussen de CO2 uitstoot van een geïsoleerde & niet-geïsoleerde woning en ten slotte de positieve energiewoning incl. elektrische wagen.

Alleenstaande woningen kunnen in de toekomst volledig CO2-neutraal, met inbegrip van het vervoer van de bewoners.