Ruimte voor mensen in barre coronatijden

20-03-2020

Thuisblijvers zoeken verstrooiing in de eigen tuin

Het COVID-19 virus beperkt vandaag alomtegenwoordig de bewegingsvrijheid van elkeen. Een steeds grotere groep is intussen zelfs aan huis gebonden. En te direct contact met omwonenden wordt eenvoudigweg afgeraden. De beperkingen van overheidswege maken van publieke ruimte bijna een no go zone. Ook het betreden van publieke speeltuinen wordt afgeraden. Maar Vlamingen blijken heel flexibel om te gaan met de huidige modus vivendi. Aan de slag gaan of spelen in de eigen tuin en vertoeven op het terras bij mooi weer, blijken geliefkoosde bezigheden van de vele thuiszitters.

De lijstjes zijn intussen niet meer te tellen met mogelijk entertainment voor je gezin tijdens deze uitzonderlijke periode. Heel wat tips verwijzen naar buitenactiviteiten in huiselijke kring: "duik je eigen tuin in; betrek je kinderen bij klusjes in de tuin; ravotten in de tuin; doe lichaamsoefeningen op het terras, een gezellig etentje of barbecue bij mooi weer" enz. Deze extreme omstandigheden uitgelokt door het coronavirus, laten dan ook geen twijfel bestaan over de hang van gezinnen naar buitenruimte aan hun woonst.

Dat bevestigt ook de laatste woonsurvey van de Vlaamse overheid onder meer dan 3000 Vlamingen. Meer dan 70 % van hen wenst in een open of halfopen bebouwing buiten stedelijke centra te wonen. En met een voorliefde voor een eigen terras en/of tuin. Het hoeft daarom niet te verbazen dat bijna 11 % van de Vlaamse oppervlakte wordt ingenomen door privé-tuinen. Uit dezelfde rondvraag blijkt trouwens dat de helft van de Vlamingen niet weigerachtig staat tegenover het delen van haar of zijn tuin of een deel ervan.

Dit laatste punt blijkt uit recente initiatieven om gezinnen met kinderen maar zonder tuin, de gelegenheid te bieden om voldoende buiten te genieten gedurende deze periode. Zo stelt een vrouw uit Waarschoot haar tuin ter beschikking : "Niet iedereen heeft een tuin", klinkt het. "En dat is in deze coronacrisis heel vervelend."