Ruimte voor opinie

07-08-2017

Stevenen we af op een verzegeling van visie?

Het plan in voorbereiding van de Vlaamse regering om het leven, werken en wonen van de Vlamingen ruimtelijk anders te gaan invullen, laat logischerwijs niemand onberoerd. Dat blijkt ook uit de stijgende belangstelling voor de VCB-blog ruimte voor mensen. Eerste aanzetten van het beleidsplan ruimte Vlaanderen (#BRV) met de onlangs geschrapte boskaart, de hoorzitting met focus op de foutieve prognoses rond ruimtebeslag en de omzendbrief met de introductie van "bebouwde en onbebouwde gebieden", hebben het debat alvast danig aangewakkerd. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) blijft zich met haar expertise in ruimtelijke ordening, bouw, milieu, innovatie enz. inzetten voor een coherent kader om dit publieke debat te voeren.

Dat de VCB de maatregelen die de komende decennia impact zullen hebben op bouw, wonen en ruimtelijke ordening met argusogen bekijkt, hoeft niet te verbazen. Dat die maatregelen weloverwogen en evenwichtig vorm zouden moeten krijgen, lijkt een noodzakelijke voorwaarde voor elke beleidsoptie. De blog ruimte voor mensen is de laatste maanden dan ook uitgegroeid tot een reservoir van inzichten die voorlopig onderbelicht blijven in heel wat media. Het lezerspubliek van deze VCB-blog groeit dan ook zienderogen aan. Niet alleen de bouwsector maar alle betrokken actoren hebben belang bij een gedegen analyse van hetgeen op tafel ligt. Telkens achter de feiten aanhollen zoals bij het systematisch aanhalen van een flagrant foute prognose rond ruimtebeslag in 2050; het aanbieden van een ordeloze boskaart; en een omzendbrief die opnieuw meer verwarring dan duidelijkheid in de hand werkt rond "bebouwde en onbebouwde gebieden", is een ontoereikende aanpak om de Vlaamse ruimte voor de volgende decennia in een definitieve plooi te leggen.

De hoorzitting die dit najaar gepland staat rond het beleidsplan ruimte Vlaanderen is dan ook een volgend ijkpunt in een traject dat dringend nood heeft aan gedegen consultatie van alle betrokken stakeholders en sectoren. De Vlaamse Confederatie Bouw werkt graag mee aan een plan met een evenwichtige visie gestoeld op expertise en ervaring zonder dat haastig moet gescoord worden bij een welbepaald kiespubliek of groepering. De politieke onthechting van VCB is hierbij een troef als partner van beleidsmakers.

Ook de dagelijkse berichtgeving heeft er een niet te onderschatten rol in te spelen. Woord en wederwoord blijft een basisbeginsel om een coherent plaatje aan te bieden aan kijkers, luisteraars en lezers van de redactionele pers. De VCB houdt dan ook de vinger aan de pols en zal haar expertise in regelgeving, cijfermateriaal en bouwprojecten in de praktijk, blijven aanwenden om de publieke opinie te verrijken.