Snel meer waterzuivering dankzij niet alleen collectieve maar ook individuele systemen

26-01-2022

Vlaanderen dient dringend werk te maken van de zuivering van haar afvalwater. De bouw is daarbij de partner bij uitstek. Met haar brede knowhow staat zij klaar om de hybride aanpak van de Vlaamse overheid te ondersteunen. Daarbij worden de 400.000 huishoudens die nog hun afvalwater lozen in de natuur, voor het merendeel aangesloten op het centrale rioleringsstelsel. Maar degene die verder wonen van de beschikbare nutsvoorzieningen krijgen een IBA (individuele behandeling afvalwater). De plannen voor die hybride aanpak liggen klaar, maar nu dient er versneld werk te worden van gemaakt. 

De hybride aanpak van de Vlaamse overheid die uitgaat van collectieve en individuele oplossingen voor de aanpak van afvalwater, beantwoordt aan de reƫle noden van de bestaande, soms verspreide bebouwing. Ook met lokale energiegemeenschappen en mobihubs zien we op andere domeinen zo'n decentrale trend. Om de Europese doelstelling te behalen, is de zuivering van afvalwater van huishoudens evenwel niet genoeg. Ook andere sectoren zoals de landbouw dienen grote stappen vooruit te zetten om onze oppervlaktewateren veel zuiverder te maken

zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. 

Naast een rioleringaansluiting, kan ook een IBA worden voorzien.
Naast een rioleringaansluiting, kan ook een IBA worden voorzien.

Nood aan inhaalbeweging

Vlaanderen dient de volgende vijf jaar sterk in te zetten op rioleringswerken en (collectieve en individuele) waterzuivering, want Europa vraagt om tegen 2027 zuiver oppervlaktewater te garanderen aan haar inwoners. Terwijl buurlanden als Nederland en Duitsland zuiveringsgraden kunnen voorleggen van respectievelijk 99 tot 97%, bedraagt dit in Vlaanderen momenteel zo'n 85%. Die inhaalbeweging vergt investeringen in rioleringsstelsels, grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's), en IBA's. In totaal vergt dit meer dan 2 miljard euro. De komende vijf jaar voorziet Vlaams minister Demir 700 miljoen euro. Ook de gemeentelijke saneringsbijdrage biedt de gemeentelijke rioolbeheerders fondsen om dit euvel aan te pakken. In 2020 leverde dit fonds hen meer dan 400 miljoen euro. Voorts zijn gebouwen vaak wel aangesloten op de riolering, maar ontbreekt de link met een waterzuiveringsinstallatie.

Wil je de huidige en toekomstige riolerings- en zuiveringsgraad in jouw gemeente kennen? Klik hier voor een overzicht. Voor elke gemeente berekent de VMM op basis van haar rioleringsdatabank wat de huidige toestand is en wat de toekomstige riolerings- en zuiveringsgraden zullen zijn. Die toekomstige situatie wordt bereikt als de volledige voorziene uitbouw van de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur is gerealiseerd. Deze data houden rekening met grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's), maar nog niet met individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's).

Voor een gedetailleerde opzoeking over de aanleg van rioleringswerken of IBA's kan je terecht bij het geoloket. Klik hier.