Stadsmussen consumeren meer

27-03-2018

Mensen in stad en buitengebied hebben een gelijkaardige ecologische voetafdruk maar andere activiteiten

Uit een Finse studie blijkt dat de ecologische voetafdruk van mensen in steden en in buitengebied er niet noemenswaardig van elkaar verschillen. De invulling ervan blijkt evenwel sterker uiteen te lopen. Meer vrijetijdsbesteding thuis en in de natuur buiten de steden, terwijl mensen uit de stad meer reizen, shoppen, op restaurantbezoek gaan enz. De Finnen kwamen trouwens onlangs als de gelukkigste ter wereld uit de bus. Belangrijke criteria waren daarbij onder meer veiligheid, tijd doorbrengen in de natuur, een goed transportsysteem en een algemeen gevoel van vrijheid. Ook voor Vlaanderen beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw het belang van keuzevrijheid. Een breed aanbod aan woningtypes is daartoe een basisvoorwaarde.

Een Finse studie* geeft aan dat stadsmussen doorgaans minder inzetten op transport. Afreizen naar het buitenland doen zij dan weer wel vaker dan mensen buiten de steden wiens leven zich vaker thuis en in de natuurrijke omgeving blijkt af te spelen. In stedelijke centra kiezen mensen voor activiteiten die vaker gepaard gaan met een zwaardere ecologische voetafdruk. Hun compactere woonst en kleinere leefruimtes breiden zij uit door elders tijd door te brengen in de stad waar allerhande diensten worden aangeboden : restaurantbezoek, shoppen en andere bezigheden die hun consumptie doen verhogen. Ook wordt aangeduid dat steden hun inwoners meer mogelijkheden bieden om financiƫle middelen te vergaren. Dat biedt hen bijgevolg de slagkracht om meer budget aan dergelijke activiteiten te besteden.

Wanneer de verschillende levensgewoonten binnen en buiten steden in rekening worden gebracht, blijkt de CO2-uitstoot er amper te verschillen. Daarenboven blijken woningen gelegen buiten de steden, te worden behuisd door grotere gezinnen. Per capita heeft dit een effect op de CO2-uitstoot. Ook dat speelt mee in het feit dat Finnen in dun- en dichtbevolkte gebieden een gelijkaardige ecologische voetafdruk hebben.

En in Vlaanderen

  • Ook voor Vlaanderen hebben studies reeds aangetoond dat gedrag en leefgewoonten doorslaggevend zijn en dat de kost per bewoner van een woning de te hanteren maatstaf is om een ecologische voetafdruk te berekenen.
  • In Vlaanderen blijkt er bij velen terughoudendheid te heersen om zich in stedelijke centra te vestigen. In het bijzonder bij jonge gezinnen die vaak zelfs de omgekeerde beweging maken en een stad verlaten op zoek naar een betaalbare woonst die beantwoord aan hun verwachtingen en noden. Om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen dienen we in te zetten op de leefbaarheid, de luchtkwaliteit, de (verkeers)veiligheid, het comfort, het dorpsgevoel enz. van stedelijke kernen, maar ook voldoende aandacht te hebben voor een breed aanbod aan woonvormen om de wensen van nieuwe bewoners te kunnen vervullen en betaalbaarheid niet in het gedrang te brengen.


*Situated lifestyles : II. The impacts of urban density, housing type and motorization on the the greenhouse gas emissions of the middle-income consumers in Finland, Aalto University School of Engineering & of Business, 2013