Studiedag als inleiding tot natuurinclusief verdichten

23-05-2018

Bouwprofessionals, architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en -ontwerpers en ecologen worden geconfronteerd met de toenemende vraag van opdrachtgevers én van onze maatschappij naar de integratie van groen en natuur in bouwprojecten. Ook bouwbedrijven moeten zich deze nieuwe technieken eigen maken.

Natuurinclusief ontwerpen staat in ons land nog in de kinderschoenen, maar is door de huidige tendens naar verdichting een zeer actueel onderwerp geworden. Het draagt bij tot een grotere leefbaarheid en tot meer biodiversiteit in stedelijke gebieden en voorkomt ziektes en plagen in aanplantingen.

Niet alleen tuinen of omgevingen kunnen zodanig worden ingericht dat planten en dieren van allerlei slag er zich beter thuis voelen. Ook de gebouwen zelf kunnen een uitnodiging zijn voor de natuur om er zich te vestigen. Dat kan gaan van nestkasten tot groene gevels. Vooral in de steden waar het samenleven tussen mens en natuur niet vanzelfsprekend is, liggen de kansen voor het grijpen. Denk bijvoorbeeld aan de slechtvalken, die het goed doen in de hoogste gebouwen van onze steden omdat zij hen herinneren aan de rotsen waar ze hun nest bouwden. Ontwerpers moeten daarvoor basiskennis verwerven over de stedelijke biotopen en soorten. In plaats van versiering of kers op de taart wordt natuur dan een integraal onderdeel van elk ontwerp vanaf het begin.

Bron - Ontwerpbureau Pauwels bvba
Bron - Ontwerpbureau Pauwels bvba

Op 7 juni vindt in De Krook te Gent een studiedag over de integratie van groen in stadsvernieuwing plaats.

De studiedag vormt een eerste stap om natuurinclusief ontwerpen onder de aandacht te brengen. Voorlopers tonen hoe een aantal principes nu al in de praktijk worden toegepast. De studiedag gaat uit van een aantal concrete cases van ontwikkelaars en van een bouwonderneming en bundelt tegelijk de meer theoretische visies van een ontwerper en een stadsecoloog, van universitair onderzoek en van de Vlaamse overheid.

Minister Schauvliege leidt de studiedag in. Een panelgesprek sluit de dag af rond 16 uur.