Tips voor waterveilig bouwen

31-08-2021

Heel wat huishoudens wonen in watergevoelige regio's

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft onlangs bekend gemaakt dat meer dan een kwart van de Vlaams-Brabantse gezinnen op een plek woont met een verhoogd risico op overstromingsgevaar. 6,6% in effectief overstromingsgevoelig gebied en 20,2% in potentieel overstromingsgebied. Volgens Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, lopen bovendien over heel Vlaanderen zo'n 200.000 bestaande woningen een direct risico. Op zich niet te verwonderen aangezien verdichte woongebieden in onze steden en gemeenten vaak zijn ontstaan langsheen waterlopen. Het is daarom van groot belang na te gaan waar je woont of wil gaan wonen en welke waterrobuuste maatregelen zich kunnen opdringen. 

In de laatste editie van De Zondag geeft de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heel wat tips om waterveilig en -robuust te kunnen (ver-)bouwen in overstromingsgevoelig gebied. Zo somt de VMM enkele aandachtspunten voor waterveilig bouwen op, waarbij al van bij de ontwerpfase rekening mee gehouden moet worden:

Door een zwakkere ondergrond moet je in duurdere funderingen voorzien. Voorzie geen ondergrondse constructies bij nieuwbouw, tenzij eventueel als kruipkelder. Bouw bij voorkeur op kolommen. De vloer van de benedenverdieping moet ongeveer 30 centimeter hoger liggen dan de hoogst gekende overstromingshoogte. Maak vanzelfsprekend geen toegangen of ramen onder dit peil. De waterbeheerder adviseert je over de veilige hoogte. Garandeer voorts in alle omstandigheden de waterafvoer van je woning, desnoods door een pompinstallatie te voorzien. Terugslagkleppen op de regenwaterafvoer en de vuilwaterafvoer verhinderen een omgekeerde stroming. Zorg daarnaast ook voor (regen)putten met waterdichte en verankerde deksels. Zo voorkom je dat overstromingswater insijpelt.