Toename van appartements- en woningbouw ligt lager in Antwerpen dan in heel Vlaanderen

06-03-2018

Maar nog steeds meer flats in Antwerpen dan elders in Vlaanderen

Net zoals in heel Vlaanderen neemt ook in de provincie Antwerpen het aandeel van appartementen toe ten aanzien van alle nieuwe woongelegenheden. Terwijl de gemiddelde Vlaamse aangroei tussen 2005 en 2017 evenwel 40 % bedraagt, is dit voor Antwerpen 36 %. Het aandeel van flats blijft er evenwel nog steeds hoger dan het gemiddelde Vlaamse aandeel van flats in alle woongelegenheden. Ook voor woonhuizen ligt de toename in Antwerpen vandaag met 4 % onder de gemiddelde Vlaamse aangroei van 6 %.

Bevindingen

  • Hoewel de groei van flats lager ligt in Antwerpen, bedraagt hun aandeel 34 %, terwijl dit op Vlaams niveau 27 % is.
  • Over heel Vlaanderen is de toename van appartementen het sterkst in de kleinste gemeenten. In Antwerpen is de voornaamste toename te situeren in de middel-kleine gemeenten zoals Wijnegem, Geel, Arendonk en Hoogstraten.
  • In geen enkele andere provincie ligt de toename van het aantal woonhuizen in de grootste steden en gemeenten zo laag. Met name 1 %, terwijl dit in de kleinere Antwerpse gemeenten 7 % bedraagt.

>> Meer weten over de trend van appartementsbouw in heel Vlaanderen ?