Verharding in Vlaanderen neemt af

24-03-2023

Maar onze stedelijke centra en dorpskernen dienen verder te ontharden

Verschillende kranten pakken vandaag uit met cijfers over de verhardingsgraad in Vlaanderen. Op basis van hetzelfde bronnenmateriaal beklemtoont Embuild Vlaanderen dat verkeerdelijk wordt aangegeven dat de verhardingsgraad blijft stijgen. Die neemt de afgelopen twee jaar net af. Bijgevolg is de trend gunstig en die dient verder te worden doorgetrokken. Want de verhardingsgraad in Vlaanderen is het hoogst in en rond onze stedelijke centra en kernen. Huishoudens in die verdichte woongebieden vragen meer groen en minder verharding. 

Inwoners van centra en kernen willen meer ontharding en groen
Inwoners van centra en kernen willen meer ontharding en groen

Naar aanleiding van de berichtgeving van vandaag in het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg heeft Embuild Vlaanderen het bronnenmateriaal, meer bepaald de Jaarlijkse bodemafdekkingskaarten (JaarBAK) van het Departement Omgeving, onder de loep genomen. Uit die data blijkt net dat sinds 2020 de verhardingsgraad (licht) afneemt. Een trend die zich sterker lijkt door te zetten in 2022 (voorlopige cijfers). Zo vermindert de verhardingsgraad van 15,3 % in 2020 tot 15,1% in 2022. De laatste jaren neemt de verharding dus netto af. Hoewel er op zich nieuwe verharding was in 2022, blijkt de onthardingsbeweging dus de bovenhand te halen. Dat tonen de grafieken van het Departement Omgeving aan die hieronder werden toegevoegd. Het Departement Omgeving houdt op zijn website blijkbaar die laatste cijfers nog in beraad en geeft voorlopig nog een andere conclusie mee op basis van oudere gegevens.

"Onze regio is met 488 inwoners per km² de meest dichtbevolkte van Europa. Aangezien er de komende decennia 400.000 huishoudens bijkomen - dat is achtmaal Leuven - wacht ons een uitdaging van formaat. Een doordacht beleid voor een betere bodem over heel Vlaanderen dient dan ook gepaard te gaan met een beleid voor een kwaliteitsvolle woonomgeving. De aanzienlijke toename van het aantal huishoudens in populaire centra en kernen, dient er gepaard te gaan met hoogwaardige publieke ruimte waarbij de nadruk komt te liggen op ontharding en groenvoorziening", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Volgens statistiek Vlaanderen is de verhardingsgraad het hoogst in en rond onze steden. Uit gegevens van de Vlaamse overheid blijkt dat bijna 80% van de nieuwe wooneenheden op bestaande ruimte wordt gerealiseerd. Er is immers heel wat hergebruik van ruimte en sloop en heropbouw. Elke woning die gesloopt wordt, wordt gemiddeld vervangen door 2,2 wooneenheden. Volgens het laatste Ruimterapport worden 9 op de 10 nieuwe appartementen gerealiseerd binnen bestaand ruimtebeslag. Er wordt dus bijna geen nieuwe ruimte voor aangesneden en het draagt aanzienlijk bij tot verdichting. Globaal zien we in de laatste twintig jaar dat we zijn geëvolueerd naar een vervijfvoudiging van het aantal nieuwe woningen per hectare. Woonprojecten zijn dan ook overwegend verdichtingsprojecten. De schaarste aan bouwgronden voor wonen ligt hiervan aan de basis.

Groenblauwpeil

Samen met de Vlaamse overheid en VLARIO heeft Embuild Vlaanderen in 2021 het groenblauwpeil gelanceerd. Daarmee kunnen particulieren nagaan hoe zij hun woning en perceel klimaatbestendig kunnen maken. Meer groen, een betere bodem en een betere waterhuishouding zijn cruciaal. Iedereen kan er mee aan de slag via www.groenblauwpeil.be