Vier op vijf bijkomende woningen zijn flats

17-11-2020

In 2001 maakten flats 48% van de totale toename van woningen in Vlaanderen. In 2009 was dit al gestegen tot 69% en in 2019 steeg dit verder tot 80%. Deze toename van het aandeel flats lijkt vooral ten koste te gaan van het aandeel open bebouwing. In 2001 was het aandeel open bebouwing nog 37%, in 2019 was dit gedaald tot 7%.

Aantal rijhuizen blijft constant

Opvallend is ook dat er amper nog een netto toename is van het aantal gesloten bebouwingen. Dit wil niet zeggen dat er geen huizen in gesloten bebouwing meer gebouwd worden, maar dat deze voornamelijk gebouwd worden als vervangende nieuwbouw.

Al 20 jaar verdichting

Deze cijfers tonen aan dat we de laatste 20 jaar steeds efficiƫnter omgaan met de beschikbare ruimte. Dit proces zal zich in de komende jaren ook nog voortzetten. Onder invloed van gezinsverdunning en stijgende bouwgrondprijzen worden grote villa's eerder een uitzondering en kiezen veel gezinnen in de plaats daarvan voor meer compacte woonvormen.

Wie op zoek is naar een huis...

Hoeft nog niet meteen te panikeren. Momenteel telt Vlaanderen 880 000 flats en 2,2 miljoen huizen. Het aandeel flats mag dan sterk stijgen, huizen maken nog steeds het overgrote deel uit van de woningvoorraad.

Noot : dit artikel bespreekt de netto aangroei van de totale voorraad woningen. Dit is niet hetzelfde als het aantal vergunde woningen. In de meeste jaren zal het aantal vergunningen iets hoger liggen omdat niet elke vergunning wordt gerealiseerd en omdat bestaande woningen gesloopt worden.