Vlaamse overheid opteert voor co-creatie met bouw- en vastgoedsector

22-05-2019

Op 21 mei heeft de VCB samen met Bouwunie en met de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en het departement Omgeving. In deze overeenkomst beklemtonen de vijf partijen dat voor het omgevingsbeleid en de beleidsvoorbereiding daartoe een goede verstandhouding met de bouw- en vastgoedsector onontbeerlijk is.

Afgevaardigden van de Vlaamse Confederatie, BVS, Bouwunie, departement omgeving en Vlaams minister Koen Van den Heuvel
Afgevaardigden van de Vlaamse Confederatie, BVS, Bouwunie, departement omgeving en Vlaams minister Koen Van den Heuvel

Het is uitdrukkelijk de bedoeling voortaan in een geest van co-creatie beleidsvoorstellen uit te werken. Twee discussiepunten op het Vlaams Bouwoverlegcomité (het jaarlijks overleg van de sector met de Vlaamse overheid) gaven aanleiding tot de samenwerkingsovereenkomst: enerzijds de discussie over de cijfers waarop het toekomstige ruimtebeleid zich moet baseren, en anderzijds de belasting op de meerwaarde in geval van ruimtelijk rendement die in het instrumentendecreet stond ingeschreven.

De Nederlandse Bouwagenda werkte inspirerend voor dit initiatief. Het model van een gouden driehoek tussen overheid, kennisinstellingen en bouwactoren levert daar een gestage uitstroom van voorstellen en suggesties op naar zowel het beleid als naar de dagelijkse praktijk. In Vlaanderen is het de bedoeling kleinschaliger van start te gaan rond drie thema's.

Het eerste thema betreft de realisatie van 'Urban Mining' of het hergebruik van afbraakmaterialen als grondstof in de bouw, niet enkel voor laagwaardig bouwpuin maar ook voor specifieke materialen. Een tweede onderwerp van verder overleg heeft betrekking op de implementatie van de 'bouwshift', de intentie om de vandaag bebouwde ruimte in Vlaanderen beter te benutten en deze ruimte verder transformeren. Hoe kunnen we een boost geven aan de gewenste evolutie naar zuinig ruimtegebruik, meer kwaliteit, energieomslag en klimaatneutraliteit? Dit vraagt creatieve en innovatieve oplossingen. Het derde thema (kwalitatieve stadsontwikkeling) sluit hier nauw bij aan. De vraag is dan op welke manier stadsvernieuwingsprojecten kunnen verbeteren zodat ze door iedereen als een meerwaarde worden beschouwd en beleefd.

Binnen de drie thema's zal gewerkt worden aan concrete voorstellen van acties die het beleid operationaliseren, aan overeenstemming over de uitgangspositie door samenspraak over cijfers, definities en omschrijvingen en aan sensibilisering binnen de sector en binnen de overheid, onder meer door een oplijsting van verwezenlijkingen die als goede praktijkvoorbeelden kunnen dienen. Eens de nieuwe samenwerking vruchten afwerpt, kunnen nieuwe thema's worden toegevoegd. Zo wordt uiteindelijk ook in Vlaanderen gewerkt aan een sectorbrede bouw- en vastgoedagenda naar Nederlands model.