Vlaanderen heeft 400.000 bijkomende wooneenheden nodig tegen 2050

02-03-2021

Vlaamse regering koppelt woon- en renovatienoden aan duurzaam relancebeleid

In de aanloop naar Batibouw heeft Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, aangegeven dat Vlaanderen tegen 2050 niet minder dan 400.000 extra wooneenheden nodig heeft. Honderdduizenden bijkomende huishoudens en gezinsverdunning liggen aan de basis. Daarom wil de Vlaamse regering de komende jaren meer dan 9 miljard euro investeren in woningbouw en in renovatie van het bestaande woningenbestand. Daamee koppelt zij de woon- en renovatienoden aan het huidige relancebeleid. Elke euro in de bouw levert immers jobs op, helpt het leefmilieu te verbeteren en vermenigvuldigt zich doorheen de hele Vlaamse economie.

De volgende decennia komen er honderdduizenden huishoudens bij.
De volgende decennia komen er honderdduizenden huishoudens bij.

In het relancebeleid trekt de Vlaamse regering voluit de kaart van de nodige renovatiegolf om miljoenen bestaande woningen over heel Vlaanderen energiezuinig te maken. Zij voorziet onder meer renovatie- en energiepremies en renteloze renovatiekredieten. Daarnaast wil de regering nieuwe woonvormen aanmoedigen en vrijwaart zij de keuzevrijheid van de huishoudens op het vlak van het woontype en de woonplaats.

Ik huiver van een overheid die zegt hoe de mensen moeten wonen. De mensen moeten vrij zijn om te kiezen voor stad of platteland, voor nieuwbouw of renovatie. We mogen als overheid wél sturen. Dat doen we ook. Renovatie is vandaag voordeliger dan nieuwbouw. Ook vernieuwbouw is voordeliger geworden. Je koopt iets, je breekt dat af en je zet iets nieuws op dezelfde plek,

zegt Vlaams minister Matthias Diependaele in De Zondag (28 februari 2021).

In WIjnegem werd de oude Mouterij gerenoveerd in combinatie met sloop- en heropbouw om 100-tal appartementen en lofts te realiseren
In WIjnegem werd de oude Mouterij gerenoveerd in combinatie met sloop- en heropbouw om 100-tal appartementen en lofts te realiseren

De energie- en renovatiepremies en het renteloos renovatiekrediet, die onder meer dienen om woningen energiezuiniger te maken, zijn samen goed voor 1,2 miljard euro. Daarnaast gaat 4 miljard euro naar sociale woningbouw. De huisvestingsmaatschappijen moeten dat geld gebruiken om betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen te bouwen. De Vlaamse regering voorziet ook in bijzondere sociale leningen. Gezinnen en alleenstaanden, met of zonder kinderen, en met een beperkt inkomen, kunnen een voordelig woonkrediet aanvragen om een eigen woning te kopen of te renoveren. Daarvoor is 3,9 miljard euro opzijgezet.

een voorbeeld van sociale woningbouw
een voorbeeld van sociale woningbouw

De Vlaamse Confederatie Bouw is verheugd over de relancemaatregelen die de bouw optimaal activeren en die ook de toeleveringssectoren de wind in de zeilen geven. Duurzame bouwprojecten genereren jobs, zijn goed voor het klimaat en het leefmilieu en creëren groei in de hele Vlaamse economie. De Vlaamse regering is evenwel deels afhankelijk van de investeringen van lokale overheden. Wanneer bijv. de gemeenten vanwege corona in besparingsmodus treden, zet dit een deel van het relancebeleid op losse schroeven. De VCB vraagt daarom aan steden en gemeenten om geen geplande investeringen uit te stellen,

aldus Marc Dillen van VCB

>>> Lees ook het recente persbericht 'VCB dringt aan op gemeentelijk relancebeleid'.