We kunnen niet wachten op ruimtelijke ordening, bouw vandaag aan het klimaat

12-12-2019

Klimaat kan niet wachten op ruimtelijke ordening

Een goede ruimtelijke ordening met meer open ruimte is een waardevolle doelstelling om na te streven. We mogen echter niet vergeten dat we op enkele tientallen jaren geen grote impact kunnen hebben op de ruimte. Wil de Vlaamse Regering echt open ruimte creƫren en verspreide bebouwing verminderen, dan moet ze een visie opmaken voor de komende 100 jaar en niet voor de komende 30 jaar. We moeten evolueren naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Uit het Ruimterapport Vlaanderen (2018) blijkt dat bijna 1 miljoen Vlaamse gezinnen landelijk wonen. Hierop een impact hebben binnen een tijdsspanne van 30 jaar is niet mogelijk. Tegen het huidige tempo van sloop- en heropbouw, zo'n 4000 woningen jaarlijks, zou het 125 jaar duren om de helft van de landelijke woningen af te breken en te verhuizen naar de kern.

"Electric vehicles charging on the state Capitol campus" by Washington State House Republicans is licensed under CC BY-ND 2.0
"Electric vehicles charging on the state Capitol campus" by Washington State House Republicans is licensed under CC BY-ND 2.0

Technologie blijft niet wachten op ruimtelijke ordening

De grootste CO2 uitstoot door onze verspreide bebouwing wordt veroorzaakt door mobiliteit. De CO2 uitstoot van mobiliteit verminderen door een betere ruimtelijke ordening is niet de efficiƫntste manier om de uitstoot terug te dringen. Aan de bestaande bebouwing kunnen we amper iets wijzigen. Ruimtelijke ordening zal voornamelijk werken op de toename van nieuwe bebouwing, maar het grootste deel van de gebouwen die er in 2050 zal staan staat er vandaag al. Technologie zal veel sneller een effect hebben. Met de opkomst van elektrische auto's die rijden op groene energie zal de CO2 uitstoot sneller dalen dan via ruimtelijke ordening

"Installing panels" by OregonDOT is licensed under CC BY 2.0
"Installing panels" by OregonDOT is licensed under CC BY 2.0

Snel investeren

Uit het klimaatplan van de Vlaamse overheid blijkt dat de bouwsector een belangrijke rol zal spelen bij het behalen van de CO2 doelstellingen: renovatie van woon- en niet-woongebouwen, isoleren en asbestveilig maken van daken, herbouw na sloop, toename hernieuwbare energie, verduurzamen verwarmingsinstallaties, uitbreiden van het fietsroute- en OV-netwerk,... De bouwsector zal de komende decennia een blijvende partner zijn voor de evolutie naar een CO2-neutrale samenleving.

Zelfs zonder een grondige renovatie kan via de correcte afstemming van de technische installaties een onmiddellijke energiebesparing gerealiseerd worden. Naarmate systemen complexer worden, zal een goede afstemming belangrijker worden. Vooral bij grotere gebouwen vallen hier grote winsten te halen.

Kijk ook naar het wijkniveau

Met de opkomst van hernieuwbare energie wordt energie steeds meer lokaal opgewekt. De energie die binnen een wijk wordt opgewekt, wordt ook best op die plaats verbruikt. De uitwerking van een regelgeving rond Local Energy Communities is hiervoor noodzakelijk. We hebben nood aan eenvoudige regels zodat kleine producenten hun energie lokaal kunnen afzetten. Zo kan hernieuwbare energie een betere afzetmarkt vinden en worden investeringen aangemoedigd.