"Wie stad tegen platteland uitspeelt, zal géén open ruimte redden"

12-12-2017

Georges Allaert  emeritus hoogleraar ruimtelijke economie en ruimtelijke planning aan de UGent, licht zijn visie toe op het beleidsplan ruimte Vlaanderen in De Morgen.

"Willen we over 50 jaar nog open ruimte hebben in Vlaanderen dan moeten we gaan naar een ruimtelijke ordening met meer rendement en toegevoegde waarde door verdichting in kernen, hergebruik van verlaten of verloren oppervlaktes (denk aan de 2000 stortplaatsen in Vlaanderen), verlaten fabriekspanden afbreken om meer zuurstof via waterpartijen en parken in de steden te brengen, een complete andere organisatie van onze mobiliteit en de ontwikkeling van meer robuuste (en nu vaak erg gefragmenteerde) natuurgebieden. "

De ambitie van de regering is dat deze uitdagingen kunnen worden opgevangen via een inbreidingsgerichte aanpak om ruimtelijk rendement te verhogen. Maar hoe dit moet gebeuren is niet duidelijk. Er worden wel contouren uitgezet in het witboek, zij het zonder concreet programma. Ook een transitiepad, herziening van de betreffende beleidsorganen, concrete voorbeelden van territoriale pacten met de gemeenten en provincies: het ontbreekt allemaal.

Meer Lezen ?