Woningbouw heeft geen impact op landbouwgebied

08-02-2024

De bestemde ruimte voor wonen is al decennia ongewijzigd

Embuild Vlaanderen benadrukt dat woningbouw geen landbouwgrond inneemt. Sinds 1994 is de totale, bestemde ruimte voor wonen niet toegenomen maar afgenomen met 400 ha. Bovendien is het realiseren van nieuwbouw enkel mogelijk in woonzone. Buiten woonzones kan dat niet. Wel is de bestemde ruimte voor industrie sinds 1994 toegenomen met 6.700 ha.* Dat onderlijnt de bouwfederatie omdat experts en natuurverenigingen op tendentieuze wijze wonen viseren in de media.

Voorts stelt de bouwfederatie dat er in Vlaanderen 783.000 ha bestemd is voor landbouw op een totale Vlaamse oppervlakte van 1.362.500 ha. Dat is meer dan 57% van Vlaanderen, terwijl het aandeel aan landbouwgronden in Europa gemiddeld zo'n 40% bedraagt.

"Voor wonen is verdichting en hergebruik de trend. Dat blijkt uit het laatste rapport van de Vlaamse overheid. Bijkomende woningbouw situeert zich overwegend in en rond stedelijke centra en dorpskernen en uitsluitend in gebieden bestemd voor wonen. Het bijkomend ruimtebeslag neemt drastisch af en het aantal vergunningen voor woonprojecten ging tot 2022 in stijgende lijn. Dat duidt op verdichting en ruimtelijk rendement", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

*Bron: Ruimteboekhouding RSV tot 2023