Vraag 6

Hoe zal u omgaan met de blijvende voorkeur van Vlamingen om op het platteland en in viergevelwoningen te wonen ?

CD&V

Uit de recente studie over wonen in Vlaanderen 2018 blijkt inderdaad hoe sterk de voorkeur van de Vlaming voor hun individuele woning is, maar ook hoever die afstaat van wat realistisch is met onze beschikbare ruimte. Tegelijkertijd sluit de voorkeur van de Vlaming omtrent zijn droombuurt veel dichter aan bij de principes die het BRV naar voor schuift. De nabijheid van dagelijkse voorzieningen, goed contact met de buren, een veilige fiets- en wandelomgeving. 69% van de respondenten gaf bv ook aan dat ze bereid zijn om minder grote eigen buitenterreinen te hebben indien ze publiek toegankelijke pleintjes of groen in de buurt hebben.

We zien dus dat de principes van het BRV, die inzetten op het creëren van een aangename, bereikbare en veilige buurt, sterk aansluiten bij de wensen van de Vlaming, en dat de Vlaming ook bereid is om toegevingen te doen op vlak van de individuele woning indien hij daarvoor deze winsten op vlak van de omgeving kan verkrijgen. Het is aan de overheid om, in samenwerking met ontwerpers en met de bouwsector, te zorgen dat dit aanbod van aangename buurten mensen kan verleiden om voor een woning te kiezen die een beperkte ruimte-inname combineert met hoge woon- en leefkwaliteit.

NV-A

Voor een deel van de Vlamingen draagt de viergevelwoning op het platteland inderdaad momenteel nog de voorkeur weg. Neemt niet weg dat de vraag naar alternatieven woon- en leefvormen/typologieën groeit. Het is nodig dat we volwaardige alternatieven creëren in onze kernen en steden die oog hebben voor een hoge woon- en leefkwaliteit.

Het rijpingsproces is ingezet, dat is merkbaar, doch heeft zijn tijd nodig. Daar zullen we nog moeten aan werken volgens de principes: mensen overtuigen van de voordelen en de juiste incentives bieden. We moeten durven zeggen dat de verandering in het ruimtelijk beleid niet langer iets is waarvoor je kunt kiezen. De klimaatklok tikt.

sp.a

Er wonen steeds meer jonge gezinnen in de stad of net erbuiten, dus die voorkeur voor het platteland is relatief. Wie op het platteland wil gaan wonen, kan dat uiteraard nog steeds, maar het is niet de bedoeling dat hiervoor nog veel meer open ruimte verloren gaat. Het bewaren van onze schaarse open ruimte is namelijk evenzeer de voorkeur van de Vlaming, de beiden zijn moeilijk te verzoenen. Gelukkig is er ook in landelijke gebieden nog heel veel ruimte voor verdichting.

Vlaams Belang

Die mensen moeten daartoe de mogelijkheid blijven krijgen. Omdat veel jonge mensen naar de assen Gent-Antwerpen-Brussel verhuizen, dreigt ons platteland zelfs te ontvolken. Het probleem stelt zich dus niet. Ook niet rekening houdend met een betonstop.

Open VLD

We moeten hier op een creatieve manier antwoorden op vinden. Op verschillende plaatsen lijken woonerven met gezamenlijke tuinen bijvoorbeeld al goed te functioneren. De viergevelwoning symboliseert de wens van velen om op zichzelf te kunnen wonen. Met creatieve ontwerpen kunnen we dat garanderen en tegelijkertijd naar een slimmer gebruik van ruimte gaan. Je ziet ook dat jongvolwassen meer en meer open staan voor dergelijke creatieve ontwerpen en woonvormen. Het is daarom essentieel dat de regelgeving mee evolueert en creativiteit toelaat.

PVDA

Wie België vanuit de lucht bekijkt, ziet een versnipperd landschap waarin woongebieden, lintbebouwing, landbouw, natuur en industrie kriskras door elkaar staan. Dat is het resultaat van twee eeuwen afwisselende plattelands- en stadsvlucht. Het is tijd voor een nieuwe beweging naar de stad: om de schaarse groene ruimte te bewaren, om comfortabel en duurzaam te wonen, om de files en het razende verkeer aan te pakken. Een duurzame stad dit keer, met betaalbare woningen in aangename, groene wijken, met fietsers en stappers en een goed openbaar vervoer. Een stad waar bewoners elkaar (leren) kennen en in alle diversiteit samenwerken. Op die manier kunnen we buiten de stad de verkaveling en versnippering stoppen en er plaatsmaken voor landbouw en natuur. De groene ruimte wordt in Vlaanderen schaarser en schaarser. Dagelijks verdwijnen 12 voetbalvelden open ruimte onder een laag beton of asfalt. Dat moet stoppen. Zo niet wachten ons nog meer files, waterschaarste, dure infrastructuur en milieuvervuiling. Zo niet zijn we slechter gewapend tegen hittegolven.