Nieuwe Monopoly legt vinger op de wonde : een eigen woning wordt steeds moeilijker

22-11-2018

Onlangs heeft op sociale media de nieuwe versie van Monopoly heel wat ophef veroorzaakt. Die is bedoeld voor millennials (geboren tussen 1980 en 2000) en beklemtoont dat vastgoed verwerven voor jongeren een lastige klus wordt. Daarom dat zij in deze versie ervaringen dienen te verzamelen in de plaats van vastgoed en winkelstraten zoals in de aloude versie. Hoewel de invalshoek van de nieuwe Monopoly de wenkbrauwen kan doen fronsen, lijkt dit voor Vlaanderen met zijn Beleidsplan ruimte Vlaanderen waarheid te gaan worden. De betonstop voorziet immers heel wat beperkende maatregelen voor wonen, maar voorziet niet tijdig in kwaliteitsvolle alternatieven - want dit vergt heel wat tijd en gedegen voorbereiding - in onze kernen en stedelijke centra.

Dat leidt tot stagnatie in het aanbod terwijl de vraag blijft stijgen. Net zoals het aantal gezinnen in de komende decennia aanzienlijk zal toenemen. Woningprijzen zijn uiteraard onderhevig aan het mechanisme van vraag en aanbod. De ruimtelijke plannen van de regering vergen bijgevolg cruciale bijsturingen om betaalbaar en comfortabel wonen te garanderen in een leefbare omgeving. Hetgeen de Vlaamse kiezers bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen massaal naar voren hebben geschoven. Niet het minst die in stedelijke centra.

"Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft een directe, negatieve impact op het aantal woningeigenaars in de nabije toekomst. Als je weet dat vooral in onze regio vastgoed een belangrijk onderdeel is van de pensioenpijler en heel wat ouderen in Vlaanderen dit als een verzekering tegen verarming beschouwen, doet de regering er goed aan zijn plannen bij te sturen", aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. Lees ook 'woningschaarste bedreigt pensioenpijler van modale Vlaming'.

>> lees hier het artikel in De Morgen over Monopoly voor Millennials