Tien vragen en antwoorden over betaalbaar wonen en (ver)bouwen in de volgende legislatuur

Vul een subtitel in

Politieke partijen rekenen op miljarden euro's uit onrealistische ruimtelijke scenario's

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft onlangs tien vragen voorgelegd aan de Vlaamse politieke partijen. Die vragen gaan van bouwen in buitengebied, stijgende woonprijzen en woontypes, tot kosten van verdichting, renovatie-ambities en waterzuiveringsnoden. Opmerkelijk is dat heel wat partijen verwijzen naar de recente VITO-studie 'Monetariseren van de impact van urban sprawl in Vlaanderen' en vasthouden aan de miljarden euro's aan vermeden kosten - de zogenaamde besparingen - die de VITO-scenario's voorspiegelen. De Vlaamse Confederatie Bouw onderlijnt dat een woon- en ruimtebeleid in de volgende legislatuur op basis van zulke compleet onrealistische scenario's een hypotheek op de toekomst legt.

>> Lees meer over de VCB-analyse omtrent de VITO-studie in 'Wie rekent op besparingen van urban sprawl studie komt bedrogen uit'

Ontdek hieronder per vraag de antwoorden van de verschillende politieke partijen, op groen en PVDA na wiens antwoorden we nog niet konden ontvangen.